Hartfalen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere paketten

Hartfalen is een neurohormonale ontregeling die samenhangt met de pompfunctie van het hart. Er zijn tal van verschijningsvormen van hartfalen, wat ertoe leidt dat het een heterogeen ziektebeeld is. Afhankelijk van de verschijningsvorm wordt het ziektebeeld met verschillende diagnostische methoden geëvalueerd. Elk jaar krijgen bijna 38.000 mensen voor het eerst de diagnose hartfalen: 52% is vrouw en 48% man. Naar schatting leven er zo'n 240.000 mensen met hartfalen in Nederland. Hiervan is twee derde 75 jaar of ouder. In 2020 zijn 3145 mannen en 3985 vrouwen overleden aan hartfalen. Wegens de problemen met de definiëring van hartfalen enerzijds en het grote aantal niet gediagnosticeerde gevallen anderzijds is de prevalentie niet exact aan te geven. 

Deze nascholing is gebaseerd op de NHG standaard 2021 , recente Randomised Controled Trials of meta-analyses. De verschillen tussen de NHG standaard en de ECS(European Society of Cardiology)-richtlijn uit 2021 worden aangegeven.

Er komen verschillende groepen medicamenten aan bod: diuretica, ACE-remmers, bètablokkers, aldosteronantagonisten, angiotensine-II-receptorantagonisten, digoxine, vaatverwijders, calciumantagonisten en SGLT2-remmers. In deze cursus treft u recente inzichten aan over de waarde van deze middelen bij de behandeling van hartfalen. Tevens wordt een aantal nieuwe medicamenten besproken.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de problematiek van het definiëren van hartfalen en met de verschillende verschijningsvormen
 • kunt u de vele oorzaken van hartfalen benoemen
 • heeft u kennis van de pathofysiologie van hartfalen
 • kunt u aangeven welke diagnostische middelen u ter beschikking staan
 • kunt u symptoom-gestuurde therapeutische keuzes te maken

Docent

 • dr. Martin van Leen

  Martin van Leen (1951) studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij volgde de huisartsenopleiding en deels de opleiding interne geneeskunde (4 jaar) en was met name geïnteresseerd in geriatrische cardiologie. Van 1985 tot 2004 is hij als verpleeghuisarts/hoofd medische dienst en gedurende 1,5 jaar ook als algemeen directeur verbonden aan verpleeghuis de Naaldhorst te Naaldwijk. Sinds 2004 is hij als verpleeghuisarts en vakgroepcoördinator respectievelijk specialist ouderengeneeskunde en manager advies- en behandelcentrum werkzaam bij Avoord Zorg en Wonen in Etten-Leur. Daarnaast is hij docent op verschillende gebieden waaronder aan de opleiding tot wond- en decubitusconsulent Erasmus MC te Rotterdam. Ook treedt hij regelmatig op als spreker, onder andere op nascholingen voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan en is lid van verschillende richtlijnwerkgroepen. Sinds 2011 is hij lid van de advies- en redactieraad van CME-Online ouderengeneeskunde.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor huisartsen.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang