Huidkanker: verdachte gepigmenteerde huidafwijkingen herkennen en behandelen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device


In deze cursus worden de meest voorkomende melanocytaire (veelal gepigmenteerde) huidafwijkingen besproken, inclusief de premaligne en maligne vormen. Het melanoom is daarbij het meest belangrijk omdat daarbij de prognose van de patiënt rechtstreeks is gerelateerd aan het moment van herkenning. Een vroeg gediagnosticeerd melanoom heeft nauwelijks consequenties voor de prognose maar een laat herkend melanoom leidt tot metastasering, een zeer kostbare behandeling en uiteindelijk meestal toch de dood.

Per jaar komen ca. 7000 (2020) melanomen voor, dat is bijna 1 per jaar per huisarts.

Echter deze ene moet worden gevonden in een grote hoeveelheid onschuldige huidlaesies, zoals de verruca seborrhoica, de dysplastische naevus, de blue naevus, de lentigo solaris en het dermatofibroom.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • de verschillende vormen van melanoom en vroege vormen hiervan herkennen of vermoeden
 • lentigo maligna herkennen of vermoeden
 • het moment herkennen waarop de patiënt moet worden verwezen naar de dermatoloog
 • de meest benigne gepigmenteerde huidafwijkingen herkennen in hun context van leeftijd en mate van zonbeschadiging van de huid (photo-aging)
 • de aard van de meeste gepigmenteerde huidafwijkingen aan de patiënt uitleggen en de opties voor verwijdering bespreken
 • patiënten met gediagnostiseerd melanoom begeleiden
 • actuele informatie over prognose en behandeling van melanoom vinden

Docent

 • prof. dr. Wilma Bergman

  Wilma Bergman werd opgeleid tot dermatoloog in het LUMC, ze rondde de opleiding af in 1986. In 1988 promoveerde zij met het proefschrift ‘The dysplastic naevus syndrome: clinical and fundamental aspects’. Sinds die tijd is zij werkzaam geweest in het LUMC, aanvankelijk als chef de policlinique, later als interim afdelingshoofd. Sinds 2001 was zij onderwijscoördinator dermatologie en gaf zij intensief onderwijs aan studenten en arts-assistenten in opleiding tot dermatoloog. Zij ontving drie keer een onderwijsprijs, waaronder in 2010 de Boerhaavepenning voor de meest innovatieve Boerhaavecursus van 2010, vanwege de toepassing van ‘blended learning’, waarbij presentaties, practica en e-modules elkaar afwisselen. Ook was zij betrokken bij de curriculumherziening van het LUMC in 2012 en heeft zij veel nieuw onderwijs gemaakt voor de bachelorfase, waaronder e-learningmodules.

 • dr. Roel Genders

  Roel Genders is opgeleid tot dermatoloog in het LUMC en werkt daar als staflid sinds 2013. Hij is tevens werkzaam in de Roosevelt Kliniek. In 2019 promoveerde hij met het proefschrift ‘Basic and clinical features of cutaneous squamous cell carcinoma in organ transplant recipients’. Zijn aandachtsgebieden zijn de dermato-oncologie en de dermatochirurgie. Over deze onderwerpen geeft hij ook regelmatig onderwijs aan studenten, arts-assistenten, medisch specialisten en huisartsen. Net als prof. dr. Wilma Bergman heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de curriculumherziening van het LUMC en heeft hij onderwijs gemaakt met als onderwerpen huidkanker en gepigmenteerde afwijkingen voor dit curriculum.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang