Parkinson: optimale begeleiding vanuit de apotheek

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten

48765927_xl.jpg

De ziekte van Parkinson is genoemd naar de Engelsman James Parkinson die deze ziekte heeft ontdekt. Bij de ziekte van Parkinson sterven bepaalde hersencellen langzaam af. Daardoor kunnen deze cellen geen dopamine meer aanmaken. En die chemische stof hebben we juist nodig om soepel te kunnen bewegen en onze lichaamsbewegingen onder controle te houden. Het gevolg is veranderingen in bewegingen, uiterlijk en gedrag.

Het risico op de ziekte van Parkinson neemt toe met de leeftijd. De aandoening ontwikkelt zich vooral op oudere leeftijd (ongeveer 80% van de patiënten met de ziekte van Parkinson is ouder dan 65 jaar) en het voorkomen (de prevalentie) zal door de vergrijzing flink gaan toenemen. Dit betekent dat je ook in de apotheek veel vaker te maken zult krijgen met parkinsonpatiënten.

De ziekte van Parkinson is een complexe en voor veel patiënten invaliderende aandoening. Het beloop is progressief. Dat wil zeggen dat de symptomen gaandeweg ernstiger worden. Genezing is (nog) niet mogelijk, maar er zijn wel medicijnen en behandelingen om de symptomen te bestrijden, waardoor de kwaliteit van leven van de parkinsonpatiënt verbetert.

Wie aan de ziekte van Parkinson lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben. Voor geen enkele patiënt is het beeld van de symptomen hetzelfde. Daarnaast hebben veel parkinsonpatiënten ook bijkomende aandoeningen, zoals bijvoorbeeld depressies. De behandeling van Parkinson en de bijkomende aandoeningen betekent vaak dat de patiënten veel medicatie voorgeschreven krijgen.

Omdat parkinsonpatiënten hun medicatie via verschillende wegen krijgen voorgeschreven, speel je als  apothekersassistent een belangrijke rol bij de medicatiebewaking. Door een goede medicatiebewaking met het signaleren van interacties en contra-indicaties, kun je, in overleg met de apotheker en behandelend arts, ervoor zorgen dat de behandeling zo optimaal mogelijk verloopt. Ook kun je, als het innemen van medicatie niet meer zo goed lukt, helpen met het zoeken naar praktische oplossingen.

Deze cursus voorziet je van achtergrondinformatie rond de ziekte van Parkinson. We gaan in op de kenmerkende symptomen; het verschil tussen de ziekte van Parkinson en parkinsonisme; de risicofactoren; hoe vaak het voorkomt en de verschillende typen parkinsonpatiënten. De diagnostiek en de niet-medicamenteuze behandeling komen kort aan de orde, waarna de medicamenteuze behandeling en de daarbij behorende voorlichting aan de patiënt uitgebreid worden besproken.

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus ken je de achtergronden van de ziekte van Parkinson. Je bent bekend met de medicatie bij de ziekte van Parkinson en hierdoor kun je gerichte adviezen en voorlichting geven aan patiënten die te maken hebben met de ziekte van Parkinson.

Docent

  • drs. M.D. Vijverberg-Vermaas
    Marjolijn Vijverberg heeft Farmacie gestudeerd in Utrecht en is in 1992 afgestudeerd als apotheker. Ze is twaalf jaar werkzaam geweest als openbaar apotheker. Daarnaast was zij gedurende vijf jaar secretaris en lid van het dagelijks bestuur van het KNMP Departement Utrecht. Sinds enkele jaren is zij vanuit haar eigen bedrijf FarmAparte werkzaam als auteur van schriftelijke geaccrediteerde nascholingen voor apothekers en apothekersassistenten. Daarnaast schrijft ze voor diverse medisch farmaceutische uitgevers teksten op het gebied van voorlichting over medische aandoeningen en geneesmiddelen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor apothekersassistenten.
  • Ruim 60 cursussen
  • Onbeperkt toegang
  • Keuze uit meerdere pakketten