Cognitieve revalidatie na een beroerte

Informatie

Cognitieve revalidatie is binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) een relatief nieuwe behandelvorm voor CVA-revalidanten met een beroerte. Een belangrijke ontwikkeling, want het aantal CVA-revalidanten met cognitieve beperkingen is aanzienlijk en de gevolgen zijn vaak ernstig en veelal chronisch van aard. Cognitieve revalidatie is momenteel de beste vorm van behandeling voor cognitieve beperkingen. Hieronder worden verschillende revalidatiemethoden geschaard zoals psycho-educatie, compensatiestrategieën en omgevingsmanagement. Revalidanten, naasten en hulpverleners geven aan dat het onderzoeksthema ‘manieren om het cognitief functioneren te verbeteren na een beroerte’ voor hen de hoogste prioriteit heeft als het gaat om het leven na een beroerte. Cognitieve revalidatie binnen de ouderenzorg staat echter nog in de kinderschoenen. Hoe u daar zelf vorm aan kunt geven komt aan bod door het praktisch vertalen van revalidatiemethoden naar uw dagelijks praktijk. Ook wordt kort een innovatieve groepsgewijze vorm van cognitieve revalidatie besproken, de DenkWijzertraining.

Deze cursus bespreekt de stand van zaken van de CVA-revalidatie binnen de geriatrische revalidatiezorg, de mogelijke cognitieve veranderingen na een beroerte en de gevolgen daarvan voor de revalidant en omgeving. De definitie, effectiviteit en verschillende vormen van cognitieve revalidatie, en de praktische toepasbaarheid op uw behandelingen als (geriatrie)fysiotherapeut, komen hierbij aan bod. Aan de hand van filmmateriaal krijgt u onderdelen van de Denkwijzertraining te zien en u zult zelf een aantal oefeningen maken.

Vorm

Deze cursus is een tekstuele cursus, ondersteund met filmmateriaal. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • de begrippen cognitie en cognitieve revalidatie omschrijven.
 • aan de hand van de cijfers omtrent de CVA-revalidatie binnen de GRZ de omvang van deze problematiek inschatten.
 • de cognitieve beperkingen die vaak optreden na een beroerte opnoemen.
 • verschillende cognitieve revalidatiemethoden en diens kenmerken benoemen.
 • verschillende cognitieve revalidatiemethoden integreren in uw fysiotherapeutische werkzaamheden
 • de principes van de PRET-methode, een cognitieve revalidatiemethode ten aanzien van de aandacht, beschrijven en toepassen in uw werk.
 • de relevantie van cognitieve revalidatie voor de kwaliteit van zorg uitleggen.
 • de doelen van de DenkWijzertraining noemen en inschatten welke revalidant hierbij baat kan hebben.
 • uw mogelijke rol in de multidisciplinaire samenwerkingsstructuur van de CVA-revalidatie op het gebied van cognitieve revalidatie, benoemen en onderbouwen.

Docent

 • drs. ir. J.M. Terwel

  Marieke Terwel (1966) is gezondheidszorgpsycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt®. Zij is werkzaam bij het revalidatiecentrum Basalt in Leiden. Daarnaast is zij als adviseur en docent betrokken bij de ontwikkeling van de geriatrische revalidatiezorg in ouderenzorgorganisatie Saffier te Den Haag. Zij studeerde neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht, en sociologie aan de universiteit van Wageningen met als afstudeerrichting gezondheidsvoorlichtingskunde. Zij werkte als psycholoog op de afdeling psychodiagnostiek en neuropsychologie van Parnassia in Den Haag. Van 1995 tot en met 2016 was zij hoofd van de afdeling psychologie in Laurens Antonius Binnenweg, centrum voor revalidatie en geriatrie, te Rotterdam. Zij was tevens programmaleider van het interdisciplinaire CVA-revalidatieprogramma ‘Alles is revalidatie’. En heeft een groepsgewijze vorm van cognitieve revalidatie – de DenkWijzertraining – ontwikkeld en geïmplementeerd binnen de ouderenzorg. Zij is auteur van de boeken ‘Alles is revalidatie’ en ‘DenkWijzertraining’ en heeft meerdere publicaties op haar naam staan. Sinds 2007 is zij opleider en supervisor voor gezondheidspsychologen in opleiding. Naast haar werk als psycholoog is zij docent bij Gerion ten behoeve van de postacademische cursus ‘Geriatrische revalidatiezorg na CVA: rollen van de psycholoog’. Zij is aangesloten bij het landelijke samenwerkingsverband van ouderenpsychologen PgD, psychologische expertise voor de ouderenzorg.