Cursusinformatie

Balanscontrole bij ouderen: meten en trainen

Informatie: 

Een verstoorde balans kan verstrekkende gevolgen hebben. Het kan leiden tot vallen, met mogelijk letsel of valangst als gevolg. Tijdens alledaagse bewegingen, zoals staan, lopen en transfers, komen deze balansverstoringen voor. Het controleren van deze balans is onderdeel van ieders dagelijks functioneren. De fysiologische veroudering heeft invloed op de balanscontrolesystemen die verantwoordelijk zijn voor het handhaven of herstellen van balans.

 

Een belangrijke vraag is: wat is balans? Vanuit deze vraag zal in deze lezing ingegaan worden op balans en de systemen die een rol spelen bij het herstellen van een balansverstoring. Vragenlijsten, klinische testen en technologische ontwikkelingen die ingezet kunnen worden voor het in kaart brengen van balans en valrisico bij ouderen worden besproken. Bij het constateren van een verstoorde balanscontrole kan verbetering verkregen worden door middel van training. Effectieve en innovatieve trainingsvormen voor balansverbetering en valreductie worden aan de hand van praktische voorbeelden toegelicht. Na het volgen van deze lezing heeft u een goed beeld van hoe u een verminderde balanscontrole bij ouderen in uw dagelijkse praktijk kunt meten en trainen.  

Preview video: 

22 oktober 2021
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze lezing kunt u:

  • het begrip balans en welke aspecten een rol spelen bij balanscontrole beschrijven.
  • de balanscontrolesystemen benoemen.
  • het effect van fysiologische veroudering op deze systemen herhalen.
  • de praktische implicaties van deze veranderingen bij veroudering uitleggen.
  • de mogelijkheden om balans (statisch, dynamisch, functioneel) in kaart te brengen benoemen.
  • een onderbouwde keuze maken bij het inzetten van een meetinstrument bij uw patiënten.
  • de domeinen om balans te verbeteren benoemen.
  • een geschikte behandelinterventie en evaluatiemiddelen selecteren, op basis van de beschikbare evidentie, gekoppeld aan de hulpvraag van de patiënt .
  • een adequaat behandelplan opstellen met als doel balansverbetering.
Auteur: 

prof. dr. M. Pijnappels

Prof. dr. Mirjam Pijnappels is hoogleraar Mobiliteit bij Veroudering aan de afdeling Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In haar wetenschappelijk onderzoek combineert zij experimentele studies, epidemiologische studies, technologische ontwikkelingen en interventies. Hiermee beoogt zij bij te dragen aan meer begrip van de effecten van veroudering op het bewegen en mobiliteit, aan het voorkomen van vallen en aan het gezond en actief ouder worden.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00

Partners