Subacromiale schouderpijn: state-of-the-art

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Subacromiale schouderpijn is een veelvoorkomende klacht in de fysiotherapeutische praktijk. Het beperkt mensen in het uitvoeren van werk- en sportactiviteiten en hindert hen tijdens activiteiten in het dagelijks leven. Subacromiale schouderpijn is een complex gezondheidsprobleem waarin verschillende factoren (determinanten) een rol kunnen spelen. De huidige literatuur laat zien dat naast biomedische determinanten ook pijnfysiologische, psychologische- en leefstijlgerelateerde determinanten een belangrijke rol kunnen spelen. Fysiotherapeuten hebben de uitdagende taak om de rol van deze verschillende determinanten te wegen in het geheel. Zij moeten hiervoor over een wetenschappelijk onderbouwde kennisbasis beschikken om deze determinanten in kaart te brengen en op basis hiervan een ‘tailor-made’ behandelstrategie te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren.

In deze cursus wordt enerzijds een state-of-the-art overzicht gegeven over de literatuur met evidence-based prognostiek en diagnostiek van subacromiale schouderpijn en de meest effectieve behandelvormen. Anderzijds wordt een overzicht gegeven van nieuwe inzichten in de rol van pijnfysiologische processen, psychologische factoren en leefstijlgerelateerde factoren en hoe deze vertaald kunnen worden naar het concrete Fysiotherapeutisch Methodisch Handelen bij individuele patiënten.

De cursus verbindt wetenschappelijke inzichten aan de klinische praktijk en biedt concrete handvatten waarmee cursisten hun eigen handelen, in overeenstemming met recente wetenschappelijke inzichten, verder kunnen ontwikkelen. Theorie en casuïstiek worden beide besproken.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u:

 • uw klinisch redeneren bij mensen met schouderklachten vormgeven op basis van kennis over de meest recente inzichten in relevante prognostische en diagnostische factoren
 • uw Fysiotherapeutisch Methodisch Handelen onderbouwen op basis van evidence-based inzichten in meest effectieve behandelvormen
 • kennis en inzichten uit wetenschappelijk onderzoek naar 1) de rol van neurowetenschappelijke processen, 2) psychologische factoren en 3) leefstijl-gerelateerde factoren integreren met en toepassen in uw klinische besluitvorming bij individuele patiënten
 • de opgedane kennis toepassen om therapeutische strategieën voor mensen met subacromiale schouderpijn te ontwerpen, bespreken, uitvoeren en evalueren

Docent

 • dr. Lennard Voogt

  Dr. Lennard Voogt is fysiotherapeut. Hij werkt als lector op het gebied van complexe pijnvraagstukken bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Hij is als visiting professor verbonden aan de 'Pain in Motion'-groep van de Vrije Universiteit Brussel. Eén van de onderzoekslijnen van het lectoraat gaat over het gebruik van oefentherapie en bewegen als effectief medicijn voor mensen met pijn en beperkingen.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang