Motiverende gespreksvoering: helpen bij verandering

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Motiverende gespreksvoering (MGV) is een gidsende gespreksstijl met als doel om mensen te helpen veranderen. Fysiotherapeuten passen deze stijl toe om beweeggedrag, leefstijl, slaap en andere gezondheidsaspecten te helpen veranderen in een wenselijke richting, strevend naar een goede gezondheid.

MGV zoekt en onderzoekt de persoonlijke motivatie van de ander en ondersteunt hem of haar om hier acties aan te verbinden. Niet door de ander te vertellen waarom hij of zij dient te veranderen. Ook niet door de verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken. Maar juist door de ander in zijn eigen wensen en autonomie te ondersteunen.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus kun je:

 • De grondhouding binnen motiverende gespreksvoering benoemen en relateren aan het veranderproces van de patiënt, en deze grondhouding bij jezelf herkennen, hierop reflecteren en inzetten tijdens de communicatie met je patiënt
 • De concepten motivatie, ambivalentie en verandertaal uitleggen en herkennen bij patiënten
 • De zelfdeterminatie theorie uitleggen en de voorwaarden voor het ontstaan van persoonlijke (autonome) motivatie benoemen en relateren aan (de stijl van) het gesprek
 • De kernvaardigheden open vragen, reflecteren, bekrachtigen, samenvatten en informatie delen benoemen en herkennen in je eigen handelen
 • Verschillende vormen van verandertaal herkennen in een gespreksopname en open vragen inzetten om verandertaal te ontlokken bij de patiënt

Docent

 • Vincent Kortleve

  Vincent Kortleve is fysio/manueel therapeut en studeerde psychologie. Hij is auteur van het boek ‘Fysiotherapeutische gespreksvoering’ dat naast in het Nederlands ook in het Engels en Spaans is vertaald. Hij is oprichter en directeur van Viaperspectief; aanbieder van cursussen voor fysiotherapeuten en andere paramedici. Hij is lid van MINT Inc., de organisatie die de toepassing en educatie van motiverende gespreksvoering wereldwijd stimuleert en de kwaliteit daarvan bevordert. Ook is hij door MINT Inc. gecertificeerd als trainer motivational interviewing. ‘Gespreksvoering is één van de belangrijkste en mogelijk ook één van de moeilijkste competenties binnen de fysiotherapie. Met mijn boek en met cursussen over (motiverende) gespreksvoering heb ik de missie fysiotherapeuten te ondersteunen in het maximaal ontwikkelen van deze competentie.’

 • Matijs van den Eijnden

  Matijs van den Eijnden is fysio/manueel therapeut (n.p.) en Hogeschooldocent aan de opleiding Fysiotherapie van de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast verzorgt hij landelijk trainingen over gedrag en gedragsverandering, coaching, leefstijl, verander strategieën en Motiverende Gespreksvoering in diverse domeinen; de gezondheidszorg, het sociale domein en het onderwijs. Hij is lid van MINT Inc. en voorzitter van de Nederlandse vereniging voor trainers in Motiverende Gespreksvoering, MINTned.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang