Gerontopsychiatrie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Deze cursus gaat over ouderen met psychiatrische en somatische multimorbiditeit, samengevat in de term “gerontopsychiatrie”. Aan de hand van casuïstiek besteedt dr. Anne van den Brink aandacht aan een aantal psychiatrische beelden en de dilemma’s die in het bijzonder spelen bij ouderen met psychiatrische en somatische multimorbiditeit. Zo komen angststoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en psychiatrische stoornissen bij neurologische aandoeningen aan de orde. Daarnaast is er aandacht voor wetgeving, wilsbekwaamheid en refractair probleemgedrag. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Kunt u omschrijven welke mensen behoren tot de doelgroep gerontopsychiatrie in de VVT.
 • Kent u het belang van goede diagnostiek en bent u op de hoogte van een aantal diagnostische dilemma’s bij deze doelgroep.
 • Is uw kennis opgefrist ten aanzien van een aantal gerontopsychiatrische beelden, te weten: angststoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en psychiatrische stoornissen bij neurologische aandoeningen.
 • Bent u op de hoogte van ontwikkelingen in de gerontopsychiatrische verpleeghuiszorg.
 • Kent u de juridische kaders waarmee u te maken krijgt bij de zorg en behandeling van gerontopsychiatrische patiënten.
 • Weet u wanneer en met wie u kunt samenwerken ten behoeve van een optimaal zorg- en behandeltraject.
 •  

Docent

 • dr. Anne van den Brink

  Dr. Anne van den Brink is al dertig jaar specialist ouderengeneeskunde. Sinds 2017 is ze het hoofd van de vervolgopleiding tot ouderengeneeskunde in Nijmegen (VOSON). Daarnaast heeft Van den Brink promotieonderzoek gedaan naar de kenmerken, gedragssymptomen en zorgbehoeften van verpleeghuisbewoners met psychiatrische en somatische multimorbiditeit. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang