Hoofdpijn bij kinderen in de manuele praktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt komt hoofdpijn bij kinderen veel voor. Na cariës komen spanningshoofdpijn en migraine het meest voor bij kinderen boven de 12 jaar en volwassenen.

De geschatte totale gemiddelde prevalentie van hoofdpijn bij kinderen is 54,4% waarbij meisjes vaker zijn aangedaan dan jongens en waarbij de prevalentie hoger wordt bij het vorderen van de leeftijd. 14% van de jongens en 28% van de meisjes tussen de 10 en 17 jaar hebben wekelijks hoofdpijn. Kinderen met hoofdpijn zijn vaak beperkt in hun dagelijks leven. Er is vaak sprake van schoolverzuim en verminderde schoolprestaties, waarbij een multidisciplinaire benadering gewenst is.

De meeste kinderen met hoofdpijn worden behandeld door een arts en een hoofdpijnverpleegkundige en komen niet bij een manueel therapeut. Zo nodig wordt een (kinder)psycholoog en/of een (kinder)fysiotherapeut bij het zorgtraject betrokken. Fysiotherapeutische interventies richten zich over het algemeen op het verbeteren van het dagelijks functioneren en het verminderen van uitlokkende en onderhoudende factoren bij hoofdpijn. Deze uitlokkende en onderhoudende factoren kunnen goed op het vlak van de manueel therapeut liggen.

Belangrijk is dat de zorg die wordt verleend door de manueel therapeut aansluit bij de zorg die wordt geboden door arts, psycholoog en andere hulpverleners, zoals een kinderfysiotherapeut. Tegenstrijdige adviezen veroorzaken namelijk onzekerheid bij kind en ouders en komt de effectiviteit van zorg niet ten goede. Ouders en soms ook de school van het kind dienen eveneens betrokken te worden in het onderzoek en de behandeling. Samenwerken en afstemmen is bij het behandelen van kinderen met hoofdpijn wenselijk.

In deze cursus worden twee wetenschappelijke (Engelse) artikelen aangeboden waar een vraag over wordt gesteld. De extra studiebelasting voor het lezen van deze artikelen is meegenomen in de toegekende punten voor deze cursus. 

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus kunt u:

 • Hoofdpijn bij kinderen classificeren; u kent de verschillen tussen kind en volwassenen
 • Adequaat een anamnese afnemen bij een kind met hoofdpijn en weet u welke vragenlijsten u daarbij kunt inzetten
 • Diagnostiek verrichten bij een kind met hoofdpijn
 • Bevindingen van het onderzoek omzetten in behandeldoelen en zorg verlenen aan kinderen en hun ouders met hoofdpijn
 • De nieuwste inzichten over kind en hoofdpijn vertalen naar de dagelijkse praktijk (EBP)
 • Samenwerken met andere zorgverleners binnen en buiten de fysiotherapie t.b.v. het kind met hoofdpijn

Docent

 • drs. M. Bot

  Monique Bot (1978) is afgestudeerd als gnatholoog aan de faculteit tandheelkunde van het RadboudUMC te Nijmegen. Tevens is zij afgestudeerd manueel therapeut aan de medische faculteit van de Vrije Universiteit te Brussel, afgestudeerd kinderfysiotherapeut aan de Hogeschool Rotterdam en afgestudeerd fysiotherapeut aan de Hogeschool Groningen. Ze heeft werkervaring opgedaan in Nederland, België en Oostenrijk binnen eerste en tweede lijnzorg. Daarnaast is zij 8 jaar lang bestuurslid geweest van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie met als portefeuille onderwijs en heeft ze een pre-MBA afgerond. Regelmatig heeft ze deel genomen als lid van een NVAO accreditatie commissie. Naast het verlenen van patiëntenzorg en het geven van gastcolleges volgt ze op dit moment een promotie traject onder leiding van Prof. N.H.J. Creugers, Dr. A. de Wijer en Dr. S. Sparreboom-Kalaykova op het onderwerp hoofdpijnklachten bij kinderen binnen de vakgroep Orale Functieleer van het RadboudUMC. Ze is werkzaam bij gnathologie Venlo en bij het nekcentrum Valkenswaard en als gastdocent is ze werkzaam bij Universiteit Gent, Radboudumc Nijmegen, Hogeschool Rotterdam, NPi, SOMT University en CME-Online.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten