De pathofysiologie van brandwonden

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Patiënten met (ernstige) brandwonden worden in eerste instantie behandeld in een van de brandwondencentra in Nederland. Na de klinische periode gaan de patiënten – afhankelijk van de ernst van het letsel – naar een revalidatiecentrum of naar huis. Daar begint de postklinische periode. Zij kunnen dan in de eerstelijnszorg terecht komen. Om de kennis hierover bij eerstelijnsfysiotherapeuten te vergroten is deze online nascholing ontwikkeld. Deze cursus is ook geschikt voor intramuraal werkende fysiotherapeuten die zich in deze patiëntencategorie willen verdiepen.

Het onderwerp ‘brandwonden’ wordt behandeld in twee cursussen:

 • De pathofysiologie van brandwonden
 • Therapie bij mensen met brandwonden

 

In de cursus Pathofysiologie van brandwonden (deel 1) worden de verschillende manieren waarop brandwonden kunnen ontstaan en de (verschillende) effecten ervan op de huid beschreven. Brandwonden worden ingedeeld in gradaties, met bijbehorende kenmerken en eventuele complicaties. De wondgenezing wordt besproken en ook het ontstaan van hypertrofische littekens en contracturen. De mogelijkheden om littekenvorming te beïnvloeden en littekens te behandelen komen hierbij aan bod (spalkgebruik, het gebruik van drukkleding en siliconentoepassingen). Ernstige brandwonden vereisen vaak (herhaalde) operatieve ingrepen. De verschillende operatietechnieken bij diepe brandwonden en bij contracturen (bij reconstructies) worden beschreven. Voor een adequate behandeling van een brandwondenpatiënt in alle stadia is het nodig om over deze theoretische kennis te beschikken.

In de cursus Therapie bij mensen met brandwonden (deel 2) bespreken we de fysiotherapeutische behandelinterventies in zowel de klinische als postklinische fase. Omdat de klinische revalidatie buiten het werkgebied van de eerstelijnsfysiotherapeut valt, zal dit bondig worden besproken, zodat u achtergrondinformatie heeft over het voortraject dat een brandwondenpatiënt aflegt voordat deze in de eerste lijn terechtkomt. De klinische revalidatie omvat een uitgebreid arsenaal aan oefentherapie, zoals bronchiaal toilet, positioneren, oedeembestrijding, doorbewegen in bed, mobiliseren (transfers) van bed naar stoel, mobiliseren op de kamer, ADL-training, bedfietsen, roeien en op de hometrainer en fietsen. Bij het mobiliseren spelen zwachtelen en drukkleding een rol. De techniek en achtergronden van het zwachtelen en het gebruik van de drukkleding komen aan de orde. Mobiliseren met serious games, zoals die van de Nintendo Wii en de Kinect 360, is een nieuwe vorm van oefentherapie die heel goed kan worden toegepast bij brandwondenpatiënten. Functionaliteit en zelfstandigheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn belangrijke aspecten bij de brandwondenrevalidatie en daar wordt in de klinische fase ook aandacht aan geschonken.

Vervolgens wordt de postklinische revalidatie besproken, die meestal plaatsvindt bij de eerstelijnsfysiotherapeut. Hier ligt het accent op mobiliseren en onderhoud van mobiliteit, beperken van contractuurvorming, vergroten van functionaliteit, en kracht- en conditietraining. Er kunnen veel beperkingen zijn: in functie, activiteiten en participatie. Deze beperkingen zijn helaas niet altijd te voorkomen en zeker niet altijd te genezen. Door goede behandeling en goede zorg zijn beperkingen echter wel te minimaliseren en kan een brandwondenpatiënt in de meeste gevallen goed functioneren en zelfredzaam zijn. Dat is een belangrijk doel.

Leerdoelen

Na het doorlopen van de cursus Brandwonden (deel 1 – Pathofysiologie en deel 2 – Therapie) kent u:

Deel 1:

 • de mogelijke oorzaken van brandwonden
 • de opbouw van de huid
 • de effecten van gedeeltelijke en diepe brandwonden op de huid
 • de verschillende operatieve behandelmogelijkheden
 • het normale verloop van wondherstel
 • het effect van oefentherapie op het wondherstel
 • de mogelijke complicaties bij het optreden van brandwonden
 • de gevolgen van deze complicaties voor de patiënt

 

Deel 2:

 • manieren om de fysiotherapeutische begeleiding af te stemmen op de mogelijkheden van de individuele patiënt
 • de mogelijkheden om littekens te beïnvloeden (spalktherapie en occlusietherapie)
 • de verschillende klinische en postklinische fysiotherapeutische behandelmogelijkheden bij brandwonden
 • manieren om een behandelplan op te stellen voor conditietraining, krachttraining en sportbeoefening bij een brandwondenpatiënt

Docent

 • K. Bouwmeester

  Karin Bouwmeester (1967), opgeleid aan de Academie voor Lichamelijke opvoeding te Groningen (1985-1989) en de Academie Fysiotherapie Utrecht (1990-1993) is sinds 1994 werkzaam in het Martini Ziekenhuis, Groningen. Tot 2000 was ze allround fysiotherapeut, daarna specialiseerde zij zich in cardiologie en hartrevalidatie (sinds 2000), handtherapie (sinds 2001) en de behandeling van brandwonden (2001). Bouwmeester is tevens auteur van het 'Handboek ergotherapie en fysiotherapie bij brandwonden' (2005). Van 2003 tot 2007 was zij bestuurslid van de NVBZ (Nederlandse Vereniging Voor Brandwondenzorg). Sinds 2010 is zij deelnemer van de Werkgroep Brandwondenrevalidatie Nederland.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten