Balanscontrole bij ouderen: meten en trainen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 75 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

128031974_m.jpg

Een verstoorde balans kan verstrekkende gevolgen hebben. Het kan leiden tot vallen, met mogelijk letsel of valangst als gevolg. Tijdens alledaagse bewegingen, zoals staan, lopen en transfers, komen deze balansverstoringen voor. Het controleren van deze balans is onderdeel van ieders dagelijks functioneren. De fysiologische veroudering heeft invloed op de balanscontrolesystemen die verantwoordelijk zijn voor het handhaven of herstellen van balans.

Een belangrijke vraag is: wat is balans? Vanuit deze vraag zal in deze cursus ingegaan worden op balans en de systemen die een rol spelen bij het herstellen van een balansverstoring. De vragenlijsten en klinische testen die ingezet kunnen worden voor het in kaart brengen van balans bij ouderen worden besproken. Bij het constateren van een verstoorde balanscontrole kan verbetering verkregen worden door middel van training. Na het volgen van deze cursus heeft u een goed beeld van hoe u in uw dagelijkse praktijk kunt meten en trainen bij een verminderde balanscontrole bij ouderen.  

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • het begrip balans beschrijven en aangeven welke aspecten een rol spelen bij balanscontrole.
 • de balanscontrolesystemen benoemen.
 • het effect van fysiologische veroudering op deze systemen herhalen.
 • de praktische implicaties van deze veranderingen bij veroudering uitleggen.
 • de mogelijkheden om balans (statisch, dynamisch, functioneel) in kaart te brengen.
 • een onderbouwde keuze maken bij het inzetten van een meetinstrument bij uw patiënten.
 • de mogelijkheden om balans te verbeteren benoemen.
 • een geschikte behandelinterventie selecteren, op basis van de beschikbare evidentie, gekoppeld aan de hulpvraag van de patiënt.
 • een adequaat behandelplan en evaluatieve middelen opstellen met als doel balansverbetering.
 • geavanceerde en technologische ontwikkelingen benoemen voor (toekomstig) gebruik in het meten en trainen van balans.

Docent

 • prof. dr. M. Pijnappels

  Prof. dr. Mirjam Pijnappels is hoogleraar Mobiliteit bij Veroudering aan de afdeling Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In haar wetenschappelijk onderzoek combineert zij experimentele studies, epidemiologische studies, technologische ontwikkelingen en interventies. Hiermee beoogt zij bij te dragen aan meer begrip van de effecten van veroudering op het bewegen en mobiliteit, aan het voorkomen van vallen en aan het gezond en actief ouder worden.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 75 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten