Beter lopen door krachttraining - theorie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 75 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

84325490_l_0.jpg

John Branten geeft een overzicht van literatuur met evidence-based principes van krachttraining bij motorisch kwetsbare ouderen en bespreekt het Waalboog Model voor Looprevalidatie en Valpreventie. Ook geeft hij een overzicht van nieuwe inzichten in de relatie van kracht, leeftijd en functie, en in de coördinatie van basale functies, en hoe deze vertaald kunnen worden naar het concrete Fysiotherapeutisch Methodisch Handelen bij individuele patiënten. De cursus verbindt wetenschappelijke inzichten aan de klinische praktijk en biedt concrete handvatten waarmee u uw eigen handelen, in overeenstemming met recente wetenschappelijke inzichten, verder kunt ontwikkelen. Theorie en casuïstiek worden beide besproken.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • begrijpt u het verband tussen kracht en functie en kunt u gevolgen van afname in kracht op functie uitleggen.
 • herkent u de problemen bij krachttraining in een functie bij laag functionerende, kwetsbare ouderen en weet u aan welke criteria krachttraining moet voldoen om trainingseffect te bereiken.
 • kent u de voordelen van het in kaart brengen van een functioneel mobiliteitsprofiel (FMP) en kunt u een FMP voor uw patiënt opmaken.
 • kunt u de effecten van geïsoleerde krachttraining bij kwetsbare ouderen benoemen en betrekken op de te behalen behandeldoelen van uw patiënten. 
 • kent u de voor- en nadelen van krachttraining bij ouderen en kunt u een beargumenteerde keuze maken voor het toepassen van vormen van krachttraining in uw dagelijkse praktijk.
 • weet u op welke wijze u het krachttrainingsprogramma voor uw oudere patiënt kunt optimaliseren naar aanleiding van de genoemde criteria voor krachttraining.

Docent

 • J. Branten

  John Branten is fysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut en onderzoeker. Hij is werkzaam als geriatriefysiotherapeut bij stichting de Waalboog, Woon Zorg Centrum Nijevelt te Nijmegen. Daarnaast is hij gastdocent bij de vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Nijmegen. Zijn aandachtsgebied is motorische problemen bij kwetsbare ouderen. Hij heeft verschillende publicaties over dit thema op zijn naam staan en is tevens redactielid en columnist voor het Nederlands Tijdschrift voor Geriatriefysiotherapie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 75 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten