Hartrevalidatie: Postrevalidatiefase

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

De CME-Online cursus over Hartrevalidatie bestaat uit drie delen:

 • Hartrevalidatie 1: Algemeen en Acute fase (fase 1)
 • Hartrevalidatie 2: Revalidatiefase (fase 2)
 • Hartrevalidatie 3: Postrevalidatiefase (fase 3)

In deel 1 van dit drieluik heeft u kennis kunnen maken met de anatomie en de werking van het hart. De verschillende diagnosegroepen voor hartrevalidatie werden in dit deel besproken, alsmede de acute fase (fase I) van de hartrevalidatie.

Deel 2 en 3 zijn bedoeld voor fysiotherapeuten die werkzaam zijn in de hartrevalidatie en die de huidige inzichten en ontwikkelingen op dit gebied willen bijhouden. Ook voor fysiotherapeuten werkzaam in de geriatrische zorg, waar patiënten vaak cardiaal belast zijn, is deze cursus relevant.

Bij deze cursussen wordt basiskennis van de trainingsleer verondersteld.

Deel 2 gaat in op fase II, de revalidatiefase. Eerst is er aandacht voor de intake, daarna staat het samenstellen van trainingsprogramma’s en het afnemen van tests bij deze patiëntengroep centraal. De fysiotherapeut moet kunnen berekenen welke oefeningen de patiënt met zijn specifieke conditie wel en niet kan uitvoeren.

Dit derde deel staat in het teken van fase III van de revalidatie: de postrevalidatiefase. Dit is het moment waarop de overdracht plaatsvindt van de behandelend cardioloog naar de huisarts. In deze fase van de revalidatie wordt veel aandacht besteed aan cardiovasculair risicomanagement (CVRM), waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de fysiotherapeut.

Leerdoelen

Na afronding van deze cursus (deel 3):

 • kunt u werken volgens de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie en de KNGF-standaard Beweeginterventies coronaire hartziekten.
 • kunt u een anamnese, onderzoek en behandeling uitvoeren bij patiënten met hart- en vaatziekten in fase III: postrevalidatie.
 • kunt u een risicoprofiel voor patiënten met hart- en vaatziekten maken.
 • kunt u rekening houden met de contra-indicaties voor fysieke trainingen
 • kunt u, door gebruikmaking van een aantal testgegevens, een revalidatietrainingsschema ontwikkelen en uitvoeren binnen een eerstelijns praktijk, voor hartpatiënten in fase III.
 • kunt u individuele programma’s bijstellen op basis van testen en hertesten.
 • kunt u een spel-les organiseren, geven en op maat bijstellen aan groepen (ex)hartrevalidanten.
 • kunt u tools inzetten waarmee u de patiënt kunt motiveren tot een actievere leefstijl en het onderhouden van een veranderd beweeggedrag.
 • kunt u de hartrevalidant in fase III (postrevalidatie) begeleiding, advies en informatie geven op psychologisch terrein.
 • weet u wanneer u de patiënt moet doorverwijzen naar andere behandeldisciplines.

Docent

 • R.J.J. Bertram

  R.J.J. Bertram, fysiotherapeut, docent en sportinstructeur. Rob Bertram is werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen, Centrum voor revalidatie Beatrixoord in de hart- en thoraxrevalidatie. Tevens cursusleider, docent cursus Harteraad beweegcoach.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten