Wat u móét weten over de AVG

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Hoe verwerkt u de persoonsgegevens van uw patiënten? Bent u op de hoogte van de voorzieningen die hiervoor geïmplementeerd moeten worden in uw praktijk? En is het überhaupt úw rol om dit te regelen? Dit zijn allemaal vraagstukken waarmee u in aanraking kunt komen als u persoonsgegevens van uw patiënten verwerkt. De AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming) geeft hiervoor een aantal regels en voorwaarden waaraan uw (zorg)organisatie moet voldoen.

In deze cursus zal worden ingegaan op de AVG en wordt er een kort maar volledig overzicht gegeven van de plichten en rechten die hierin benoemd worden. Er wordt gekeken naar wanneer de AVG wetgeving toepasbaar is, wat dit inhoud met betrekking tot de maatregelen die er genomen moeten worden en wanneer u, bijvoorbeeld bij een datalek, actie moet ondernemen. Aan de hand van voorbeelden en casuïstiek wordt dit deze stof inzichtelijk gemaakt en praktijkgericht weergegeven.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus bent u:

 • op de hoogte van de voor zorgverleners relevante regelgeving van de AVG
 • op de hoogte van uw eigen rol en die van anderen in het bedrijf
 • in staat correct te handelen met betrekking tot privacy gevoelige gegevens
 • in staat om correct te reageren op een overschrijding van de AVG

Docent

 • mr. drs. Shirin Slabbers

  Shirin Slabbers heeft Beleid en Management Gezondheidszorg gestudeerd en vervolgens Rechten. Zij is werkzaam geweest in de advocatuur, als docent gezondheidsrecht en heeft een eigen kantoor gehad. Thans is zij werkzaam bij VvAA. Zij doet zowel verzekerde zaken (onder een rechtsbijstandsverzekering) als zaken op betaalde basis. Shirin staat beroepsbeoefenaren bij bij allerlei geschillen, zoals tuchtzaken, maatschapsgeschillen en IGJ-trajecten. Ook is zij voorzitter geweest van een aantal klachtencommissies. Zij geeft regelmatig lezingen over gezondheidsrechtelijke onderwerpen en publiceert daar ook over.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang