Bekkenbodemproblematiek in de reguliere fysiotherapiepraktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Bekkenbodemproblematiek kan een belangrijke onderliggende oorzaak zijn bij verschillende fysiotherapeutische klachten bij zowel vrouwen als mannen. Steeds meer zorgprofessionals raken daarvan overtuigd. Er is vooral veel belangstelling voor de relatie tussen bekkenbodemproblematiek en aspecifieke chronische lagerugklachten. Meer recent zijn inzichten verkregen over de rol van de bekkenbodem bij cox-artrose en coccygodynie. Deze cursus leert algemeen fysiotherapeuten, maar ook specialistische fysiotherapeuten zoals manueeltherapeuten, sportfysiotherapeuten en geriatriefysiotherapeuten, om deze klachten als zodanig te duiden.

Deze cursus gaat in op de anatomie en functies van de bekkenbodem, functionele bekkenbodemproblemen, de risicofactoren voor het ontstaan van deze problemen, en hoe deze risicofactoren beïnvloedbaar zijn. Speciale aandacht is er voor de overactieve bekkenbodem, een vorm van disfunctie die een mogelijke relatie heeft met onder andere aspecifieke chronische lage-rugklachten. Als men denkt dat bekkenbodemklachten uitsluitend een vrouwenprobleem is, komt men bedrogen uit. Bekkenbodemproblemen zien we ook bij mannen. Bij mannen is de bekkenbodem steviger gebouwd. Simpel omdat er alleen een plasbuis en anus doorheen gaat. Daarnaast is het spierweefsel bij mannen in aanleg steviger en zal er nooit een kind door de bekkenbodem gaan waarbij een stretch van 300% plaatsvindt.

Onderzoek van de bekkenbodem kan alleen plaatsvinden door middel van inwendig onderzoek. Dit onderzoek valt onder de voorbehouden handelingen van de geregistreerde bekkenfysiotherapeut. Het KNGF ontraadt fysiotherapeuten die niet als bekkenfysiotherapeut zijn geregistreerd, om dit onderzoek uit te voeren. Dat betekent dat sommige patiënten zullen moeten worden doorverwezen naar een collega-bekkenfysiotherapeut. Niet-bekkenfysiotherapeuten hebben echter wel mogelijkheden om door middel van anamnesevragen een inschatting te maken of er sprake is van (onderliggende) bekkenbodemproblematiek.

Signaleren van mogelijk bekkenbodemproblemen is cruciaal. Deze cursus bespreekt de mogelijkheden van de algemeen fysiotherapeut (en de grenzen hieraan) en de manier waarop een patiënt, binnen de samenwerking tussen de algemeen en de bekkenfysiotherapeut, optimaal kan worden behandeld.

Aan het eind van de cursus krijgt u bovendien een kort overzicht van een aantal eenvoudige bekkenbodemoefeningen waarbij met name het vinden van de bekkenbodem een belangrijk doel is. Ook de keuze om spierversterkende of ontspannende oefeningen te doen zal besproken worden. Hierbij zal ook de bekkenbodemapp besproken worden.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u:

 • de anatomie van de musculatuur in en om het bekken beschrijven
 • de functie van de bekkenbodemmusculatuur uitleggen
 • uitleggen wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van een disfunctionerende bekkenbodem
 • middels gerichte anamnesevragen inschatten of er sprake kan zijn van (onderliggende) bekkenbodemproblematiek en of de patiënt moet worden doorverwezen naar een bekkenfysiotherapeut
 • een eerste aanwijzing geven aan de patiënt en keuze maken welke bekkenbodemoefeningen mogelijk ingezet kunnen worden of juist niet
 • patiënten met een gerichte vraag doorverwijzen naar de bekkenfysiotherapeut

Docent

 • dr. Marijke Slieker-ten Hove

  Dr. Marijke C. Ph. Slieker-ten Hove is geregistreerd bekkenfysiotherapeut, oud-directeur van het ProFundum Instituut en ProFundum Educatie, en tevens werkzaam op het bekkenbodemcentrum van het Erasmus MC. Marijke Slieker is een van de grondleggers van de masteropleiding bekkenfysiotherapie en richt zich nu op de implementatie van de kennis over bekken en bekkenbodem bij iedereen die actief met gezondheid bezig is. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang