De Ziekte van Parkinson - pathogenese en multidisciplinaire behandeling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

De Ziekte van Parkinson is een langzaam progressieve multisysteemaandoening, gerelateerd aan de degeneratie van verschillende hersengebieden. De kennis over het ontstaan en beloop van de ziekte is de afgelopen jaren duidelijk toegenomen. Ook is het inzicht in goede behandeling steeds duidelijker geworden. De fysiotherapeut speelt hierin een belangrijke rol. Hij of zij heeft een rol bij het herkennen van de eerste symptomen, het behandelen van klachten en het afstemmen van de behandeling in het multidisciplinaire team. Deze multidisciplinaire behandeling bestaat uit medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen.

In deze cursus komt aan bod hoe de Ziekte van Parkinson ontstaat, hoe de diagnose wordt gesteld, en welke medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen er zijn. Deze cursus is onderdeel van een serie van twee cursussen, waarbij dit eerste deel een algemene introductie in de Ziekte van Parkinson geeft en een tweede cursus de fysiotherapeutische behandelingen nader uitwerkt.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de epidemiologie, pathofysiologie en diagnostiek van de Ziekte van Parkinson benoemen
 • weet u hoe de diagnose Ziekte van Parkinson gesteld wordt zoals geformuleerd in diagnostische criteria
 • weet u welke medicamenteuze behandelingen er mogelijk zijn voor de Ziekte van Parkinson
 • kent u de niet-medicamenteuze behandelingen voor de Ziekte van Parkinson

Docent

 • Jeannet Bos

  Jeannet Bos (1969) is in 1991 afgestudeerd als fysiotherapeut aan HMN in Utrecht. Sinds 2006 is ze werkzaam bij Groenhuysen als Geriatrie fysiotherapeut (HMN Utrecht 1996). Ook is ze sinds 2011 aangesloten bij ParkinsonNet en werkzaam binnen Kenniscentrum Parkinsonhuys op afdeling geriatrische parkinson revalidatie, binnen de eerste lijn en de parkinson dagbehandeling.

  Het kenniscentrum Parkinsonhuys biedt bovenregionale en specialistische zorg aan mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen en hun mantelzorgers. Die zorg is er voor iedereen, of zij nu thuis willen blijven wonen of in aanmerking komen voor revalidatie of een intramurale behandeling. Kenniscentrum Parkinsonhuys biedt hoogstaande zorg waar en wanneer die nodig is.

 • Nienke Elshout

  Nienke Elshout (1989) is in 2011 afgestudeerd als fysiotherapeute aan Avans Hogeschool in Breda. Vanaf 2011 werkzaam als fysiotherapeute en in 2016 betrokken geraakt bij het Kenniscentrum Parkinsonhuys van Stichting Groenhuysen in Roosendaal. Hier wordt specialistische zorg en behandeling geboden voor mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonismen, o.a. geriatrische parkinsonrevalidatie en langdurige verpleeghuiszorg. Ze is werkzaam binnen zowel de geriatrische parkinsonrevalidatie, de langdurige verpleeghuiszorg als in de 1e lijn.

 • dr. Danny Hommel

  Dr. Danny Hommel (1986) studeerde geneeskunde en wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aansluitend volgde hij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Hij promoveerde op de late-fase ziekte van Parkinson en parkinsonismen bij de afdeling Neurologie van het Radboudumc te Nijmegen. Vanaf 2014 is hij werkzaam voor het Kenniscentrum Parkinsonhuys van stichting Groenhuysen in Roosendaal. Hier wordt specialistische zorg en behandeling geboden voor mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonismen, onder ander geriatrische Parkinson revalidatie en langdurige verpleeghuiszorg. Hij participeerde in verschillende richtlijnwerkgroepen en klankbordgroepen, zoals de richtlijn Ziekte van Parkinson van de Federatie Medisch Specialisten, de Kwaliteitstandaard Atypisch Parkinsonismen van de VSOP en de richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson van IKNL.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang