Schouderklachten na borstkanker-chirurgie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. De 5-jaarsoverleving is gestegen door de verbetering van de screening van patiënten, de vroege diagnose en de vooruitgang in de behandeling van borstkanker. Helaas hebben de verschillende behandelingen neveneffecten die de schouderfunctie kunnen beïnvloeden. Naast lymfoedeem zijn pijn en bewegingsbeperkingen vaak voorkomende complicaties die de kwaliteit van leven na chirurgie van borstkanker kunnen beïnvloeden. Het is reeds aangetoond dat fysiotherapie waardevol kan zijn in de preventie en behandeling van deze complicaties.

In deze cursus bespreken we de meest voorkomende oorzaken van schouderklachten na chirurgie voor borstkanker. Vanuit een biopsychosociaal perspectief wordt dieper ingegaan op welke rol fysiotherapeuten kunnen spelen in de preventie en behandeling van deze klachten met concrete praktische tips voor de dagelijkse praktijk.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus kunt u:

 • aangeven welke schouderklachten, naast oedeem, het meest voorkomen na chirurgie van borstkanker
 • de mogelijke oorzaken van schouderklachten na chirurgie van borstkanker benoemen, observeren en evalueren
 • het klinisch onderzoek bij schouderklachten na chirurgie van borstkanker beschrijven
 • de behandelingsstrategieën voor schouderklachten na chirurgie van borstkanker beschrijven en op maat inzetten

Docent

 • dr. Lore Dams

  Lore Dams is fysiotherapeut, manueel therapeut en postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen (MOVANT). Tijdens haar doctoraatsonderzoek verdiepte ze zich in de biopsychosociale aanpak van pijn na de ingreep voor borstkanker, in het bijzonder het effect van pijneducatie. Haar klinische ervaring als fysiotherapeut in de oncologische revalidatie (UZ Leuven, Gasthuisberg) neemt ze mee in haar onderwijs en onderzoek, dat gericht is op de evaluatie, preventie en behandeling van pijn en andere bijwerkingen tijdens en na de behandeling van borstkanker (o.a. neuropathie, axillary web syndrome).

 • prof. An de Groef PT MT

  Prof. An De Groef is in 2012 afgestudeerd als fysiotherapeut aan KU Leuven en heeft nadien een postgraduaat opleiding manuele therapie afgerond. Tijdens haar promotieonderzoek aan de KU Leuven coördineerde ze verschillende onderzoeksprojecten over de effectiviteit van fysiotherapie voor de preventie en behandeling van schouderpijn na de behandeling van borstkanker. Momenteel is An De Groef postdoctoraal onderzoeker en docent aan de Universiteit van Leuven en Universiteit Antwerpen. Haar interesse gaat uit naar de evaluatie, preventie en behandeling van verschillende comorbiditeiten van kanker, waaronder pijn en schouderklachten. An De Groef heeft uitgebreide (inter)nationale ervaring in het opleiden van studenten en clinici in het domein van pijn en oncologie en het presenteren op (inter)nationale conferenties. Als fysioherapeut heeft zij klinische ervaring in de evaluatie en behandeling van kankeroverlevers met pijn.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang