Lymfoedeem na kanker

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

In deze cursus worden de verschillende aspecten die de zorgverlener van een kanker-overlevende dient te weten besproken. Na een korte introductie over de ontstaanswijze, frequentie van en risicofactoren voor lymfoedeem, worden de verschillende strategieën besproken die de zorgverlener dient te kennen om het lymfoedeem vroegtijdig op te sporen. Vervolgens wordt ingegaan op welke preventieve maatregelen de patiënt dient te ondernemen, als ook welke preventieve behandeling de zorgverlener kan uitvoeren. Daarna worden zowel de conservatieve als ook de chirurgische behandelopties besproken. Tot slot komt de evaluatie van lymfoedeem aan bod.

De inhoud van de cursus is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. Daarnaast wordt er met talrijke illustraties uit de klinische praktijk gewerkt om de vertaling van de inhoud van de cursus naar de klinische praktijk zo eenvoudig mogelijk te maken.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus kunt u:

 • de patiënt die risico loopt een lymfoedeem te ontwikkelen na de kankerbehandeling uitleggen wat lymfoedeem is, hoe vaak het voorkomt en wat de risicofactoren zijn
 • de verschillende strategieën benoemen om lymfoedeem na de behandeling van kanker vroegtijdig op te sporen
 • de patiënt die risico loopt lymfoedeem te ontwikkelen na de kankerbehandeling uitleggen welke maatregelen hij/zij moet ondernemen en hem/haar optimaal begeleiden om het ontstaan van lymfoedeem te voorkomen
 • de behandeling van lymfoedeem ontwikkeld na een kankerinterventie beschrijven en de wetenschappelijke evidentie bespreken (zowel van de conservatieve behandeling als de chirurgische behandeling)
 • een patiënt met lymfoedeem evalueren, niet alleen op basis van volumemetingen, maar ook op basis van de factoren uit het ICF-model

Docent

 • prof. dr. Nele Devoogdt

  Nele Devoogdt is kinesitherapeut en professor aan het departement revalidatiewetenschappen van de KU Leuven en voert wetenschappelijk onderzoek uit in het domein van evaluatie, preventie en behandeling van lymfoedeem en andere kanker-gerelateerde morbiditeiten. Daarnaast is zij coördinator van het centrum voor lymfoedeem van UZ Leuven (in België). Daar voert zij, naast coördinerende taken en het aansturen van het multidisciplinair team, eveneens evaluaties uit en begeleidt de behandeling van patiënten met lymfoedeem en lipoedeem. Op regelmatige basis geeft en organiseert zij cursussen in het domein van lymfologie en oncologie in België en Nederland. Zij heeft Oedema opgericht, een interuniversitaire groep die cursussen organiseert voor kinesitherapeuten in het domein van oedeem (www.oedema.be). Daarnaast heeft ze recent CarEdOn mee opgezet, een onderzoeksgroep die als doel heeft het verbeteren van de Zorg in het domein van Oedeem en Oncologie (www.caredon.org).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang