Begrijp de pijn: pijneducatie in de fysiotherapie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device


Pijn is de meest voorkomende klacht binnen de gezondheidszorg. Paul van Wilgen bespreekt in deze cursus de stappen in de diagnostiek bij chronische pijn, waarbij de toepassing van een biopsychosociaal model en het herkennen van centrale sensitisatie aan bod komen. Vervolgens zal hij ingaan op pijneducatie. Met behulp van pijneducatie kunt u met uw patiënt kijken naar de fysieke en mentale factoren die pijn beïnvloeden, om zo te komen tot een betere kwaliteit van leven. Uitleg over de klachten, waarbij u ingaat op specifieke percepties die patiënten hebben over de oorzaak van pijn, de consequenties van pijn en de verwachtingen over de behandeling, zijn hierbij van groot belang. Wanneer en op welke wijze u pijneducatie kunt integreren in uw behandeling komt aan bod in deze cursus.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de nieuwste inzichten over chronische pijn inzetten in uw klinisch redeneren
 • kent u het huidige verklaringsmodel voor centrale sensitisatie
 • heeft u een stappenplan om centrale sensitisatie te diagnosticeren bij uw patiënten
 • weet u wat de basisprincipes van pijneducatie zijn
 • kunt u bepalen wanneer pijneducatie geïndiceerd is bij chronische pijnklachten
 • heeft u zicht op hoe u pijneducatie het beste in uw dagelijkse praktijk integreert
 • kunt u een goede pijnanalyse maken op basis van individuele mentale en fysieke factoren
 • weet u welke rol u kunt spelen in een transdisciplinaire benadering van chronische pijn

Docent

 • prof. dr. Paul van Wilgen

  Prof. Dr. C. Paul van Wilgen (1967) is gezondheidspsycholoog, fysiotherapeut en epidemioloog. Al meer dan 25 jaar doet hij onderzoek bij patiënten met chronische pijn; aandachtsgebieden zijn verwerkingsmechanismen van chronische pijn en centrale sensitisatie, onderhoudende biopsychosociale factoren van pijn en de effecten van pijneducatie. In 2004 promoveerde hij op de morbiditeit na hoofdhalskanker-behandelingen waarbij pijn een belangrijke rol speelde. Ook deed hij onderzoek naar gedragsmatige behandelingen van pijn en de rol van leefstijl. Daarbij heeft hij veel expertise over samenwerkingsverbanden en de (transdisciplinaire) behandeling van chronische pijn. Hij schreef, met anderen, meer dan 100 publicaties rond deze thema’s. Hij is co-auteur van de boeken ‘Graded Activity’, ‘Pijneducatie’, ‘Chronische pijn verklaard' en het boek ‘Pijnproblemen in de praktijk’. In 2012 was hij een van de oprichters van Transcare, waar patiënten met (chronische) pijn op transdisciplinaire wijze worden behandeld. Sinds 2014 is hij als gast-professor aangesteld aan de vakgroep kinesitherapie, menselijke fysiologie en anatomie, faculteit lichamelijke opvoeding en kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is mede-oprichter van de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang