Incontinentie bij ouderen...ook uw zorg?

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Bekkenbodemproblemen als incontinentie komt op elke leeftijd voor, bij mannen én vrouwen. Vooral bij ouderen worden deze problemen vaak geaccepteerd als passend bij de leeftijd en waar niets aan gedaan kan worden. Een grote misvatting! Incontinentie is de oorzaak van eenzaamheid, een slechte kwaliteit van leven en een belangrijke reden voor opname in een verpleeghuis. Signaleren blijkt een belangrijke taak te zijn voor de (geriatrie)fysiotherapeut. Incontinentie kent veel comoborbiditeit, zoals Parkinson, Multiple Sclerose, CVA, COPD, en coxartrose. Bovendien brengt het valrisico’s met zich mee. Juist bij de (geriatrie)fysiotherapeut, bij wie de patiënt zich veilig voelt, zal het een verademing blijken dat incontinentieproblemen bespreekbaar zijn. Het kan lastig zijn over deze problemen te praten. Deze cursus zal hierop ingaan en geeft naast prevalentiecijfers vooral belangrijke adviezen aan de hand van casuïstiek die direct in de praktijk inzetbaar zijn.

Preview

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze cursus kunt u: 

 • mogelijke aanwezigheid van bekkenbodemdisfuncties bij mannen en vrouwen signaleren
 • in kaart brengen welke incontinentieklachten uw patiënt heeft en wat mogelijke oorzaken zijn
 • verschillende opvangmaterialen meenemen in uw advies
 • kunt u - rekening houdend met de comorbiditeit van uw patiënt - een onderbouwde keuze maken voor het behandeltraject van uw patiënt, al dan niet in samenwerking met een bekkenfysiotherapeut

Docent

 • dr. Marijke Slieker-ten Hove

  Dr. Marijke C. Ph. Slieker-ten Hove is geregistreerd bekkenfysiotherapeut, oud-directeur van het ProFundum Instituut en ProFundum Educatie, en tevens werkzaam op het bekkenbodemcentrum van het Erasmus MC. Marijke Slieker is een van de grondleggers van de masteropleiding bekkenfysiotherapie en richt zich nu op de implementatie van de kennis over bekken en bekkenbodem bij iedereen die actief met gezondheid bezig is. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang