Sensomotorische controle van de lage rug

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device


Mensen met een voorgeschiedenis van lage rugpijn hebben een verhoogd risico op een nieuwe episode van rugpijn. Onderzoek naar de onderliggende pathogenetische mechanismen zijn van cruciaal belang om recidiverende lage rugpijn te voorkomen en om de transitie naar chronische pijn te counteren.

Een van de factoren die mogelijk bijdraagt tot het onderhouden of opvlammen van pijn is een disfunctie van de rompspieren. Optimaal functioneren van deze spieren is een voorwaarde voor de functionele stabiliteit tijdens statische en dynamische belasting. Rugpijnpatiënten vertonen veranderingen in spierstructuur (vetinfiltratie, atrofie, vezeltypering) en in functie (timing & de mate van activiteit) die in veel gevallen niet spontaan verdwijnen en ook gedetecteerd kunnen worden in pijnvrije episodes. 

Recente onderzoeksresultaten over zowel structurele als metabole veranderingen zullen in deze cursus worden gepresenteerd, evenals de relatie tussen perifere spierdisfuncties en reorganisatie ter hoogte van de motorische cortex (brain mapping). Deze bevindingen zullen nieuwe inzichten en evidentie aantonen bij patiënten met recidiverende klachten die pijnvrij zijn en functioneel zijn hersteld. De klinische implicaties en de therapeutische aanpak zullen hierbij worden toegelicht.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus kunt u:

 • het mechanisme van functionele stabiliteit van de lage rug, met de huidige kennis en inzichten, beschrijven
 • kennis van de anatomie van de lage rug koppelen aan de rol die lage rugspieren hebben bij functionele stabiliteit
 • het ontstaan en de mogelijke mechanismen van disfuncties van lage rugspieren benoemen
 • de mogelijke cerebrale veranderingen in relatie tot sensomotorische controle in eigen woorden samenvatten
 • de mogelijke klinische implicaties van disfuncties op het gebied van de sensomotorische controle (perifeer: spier, en centraal: cerebraal) benoemen en koppelen aan uw werk als (manueel) therapeut
 • de basisvaardigheden in de therapeutische aanpak van sensomotorische controle uitvoeren
 • de recente inzichten en deze basisvaardigheden integreren in uw dagelijks werk als (manueel) therapeut

Docent

 • prof. dr. Lieven Danneels

  Prof. dr. Lieven Danneels is hoogleraar aan de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Fysiotherapie van de Universiteit Gent. Daarnaast is hij vicedecaan onderwijs van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Hij is hoofd van de onderzoeksgroep Musculoskeletale Revalidatie, sectie Spine (UGent) en van de alliantieonderzoeksgroep Motor Mind (UGent – VUB). Zowel zijn klinische expertise als zijn onderzoeksdomein bevinden zich binnen de musculoskeletale revalidatiewetenschappen, in het bijzonder rugrevalidatie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang