Sarcopenie: van diagnose naar behandeling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Sarcopenie komt bij ongeveer 20% van de oudere bevolking voor. Dit blijft vaak onopgemerkt, vooral wanneer het BMI gelijk blijft of zelfs toeneemt. Spiermassa is een voorspeller gebleken van aspecten als fysiek functioneren, ADL-afhankelijkheid, mortaliteit en het vermogen om te herstellen na operaties. Ook zijn spieren belangrijk voor de interactie met omliggende weefsels als vet en bot. Zo speelt spiermassa bijvoorbeeld ook een rol bij het ontstaan van osteoporose en is het belangrijk voor glucoseregulatie. Reden genoeg dus om de spiermassa zo gezond mogelijk te houden, juist ook bij de oudere bevolkingsgroep. Interventies om sarcopenie tegen te gaan zijn effectief gebleken. Het meest effectief is een combinatie van eiwitinname en krachttraining. In deze cursus bespreekt prof. Andrea Maier de huidige inzichten op het gebied van sarcopenie en de rol die u als fysiotherapeut hierbij kunt spelen.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de huidige stand van zaken op het gebied van sarcopenie: oorzaken, definitie, prevalentie, gevolgen en de relevantie voor het dagelijks functioneren. Wetenschappelijke onderzoeken geven inzicht in het beïnvloeden van sarcopenie met behulp van voeding en bewegen. U leert hoe u deze inzichten kunt integreren in uw klinisch handelen, zowel op diagnostisch gebied als in uw behandelingen, om zo een bijdrage te leveren aan het vitaal ouder worden.

 

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met de huidige stand van zaken op het gebied van definiëring en prevalentie van sarcopenie
 • kunt u de oorzaken en gevolgen van sarcopenie beschrijven en vertalen naar aandachtspunten bij het signaleren van sarcopenie in de dagelijkse praktijk
 • kent u de meetinstrumenten die ingezet kunnen worden bij het diagnosticeren van sarcopenie
 • kunt u bepalen welke meetinstrumenten u op welke wijze kunt inzetten in uw werk als (geriatrie)fysiotherapeut
 • kunt u effectieve behandelinterventies noemen en aangeven welke interventies u als (geriatrie)fysiotherapeut kunt inzetten om het verlies aan spiermassa en spierkracht te voorkomen 
 • kunt u de aanbevelingen voor het (tijdig) signaleren en behandelen van sarcopenie door zorgprofessionals in het algemeen in eigen woorden weergeven, en kunt u de rol die u als fysiotherapeut hierin kunt innemen bepalen aan de hand van de huidige inzichten

Docent

 • prof. dr. Andrea Maier

  Andrea B. Maier is internist-ouderengeneeskunde en hoogleraar Veroudering aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Melbourne, Australië. Zij studeerde geneeskunde aan de Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg en Universität zu Lübeck, Duitsland. Tijdens haar studie begon zij haar onderzoek naar veroudering, een combinatie van experimenteel celbiologisch onderzoek in het laboratorium en klinisch onderzoek. Zij specialiseerde in de interne geneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum en koos vervolgens de subspecialisatie Ouderengeneeskunde. In 2012 werd zij hoofd van de sectie ouderengeneeskunde en gerontologie aan het VU Medisch Centrum en werd zij op 33-jarige leeftijd benoemd tot hoogleraar Interne Geneeskunde, i.h.b. Gerontologie. Sinds 2016 werkt zij als Directeur aan het Royal Melbourne Ziekenhuis.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang