Hartrevalidatie: postrevalidatiefase

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device


De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) definieert hartrevalidatie als: "Het geheel aan activiteiten dat nodig is om de onderliggende oorzaak van de ziekte gunstig te beïnvloeden en er bovendien voor te zorgen dat de patiënt in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie verkeert, om zo naar de voor hem/haar normale plaats in de maatschappij terug te keren en deze te behouden."

In Nederland is hartrevalidatie over het algemeen divers en goed georganiseerd. Het proces van hartrevalidatie is een bij uitstek multidisciplinaire aangelegenheid. Bij deze revalidatie zijn vele zorgverlenende deskundigen betrokken, zoals cardiologen, revalidatieartsen, huisartsen, bedrijfsartsen, inspanningsfysiologen, verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, bewegingsagogen en ergotherapeuten.

Dit drieluik over hartrevalidatie heeft als doel om fysiotherapeuten kennis aan te reiken, zodat zij in staat zijn om patiënten met hart- en vaatziekten te begeleiden bij het verbeteren en onderhouden van het cardiorespiratoire systeem in de praktijk. U kunt de volgende drie delen volgen:

 • Hartrevalidatie: acute fase (fase 1)
 • Hartrevalidatie: revalidatiefase (fase 2)
 • Hartrevalidatie: postrevalidatiefase (fase 3)

 

Dit derde deel staat in het teken van fase III van de revalidatie: de postrevalidatiefase. Dit is het moment waarop de overdracht plaatsvindt van de behandelend cardioloog naar de huisarts. In deze fase van de revalidatie wordt veel aandacht besteed aan cardiovasculair risicomanagement (CVRM), waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de fysiotherapeut.

Wij raden u aan om alle cursusonderdelen te volgen om een totaalbeeld te krijgen van de hartrevalidatie, zowel in de acute fase als in de revalidatie- en postrevalidatiefase.

Preview

Leerdoelen

Na afronding van dit derde deel 'Hartrevalidatie: postrevalidatiefase':

 • kunt u werken volgens de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie en de KNGF-standaard Beweeginterventies coronaire hartziekten
 • kunt u een anamnese, onderzoek en behandeling uitvoeren bij patiënten met hart- en vaatziekten in fase III: postrevalidatie
 • kunt u een risicoprofiel voor patiënten met hart- en vaatziekten maken
 • kunt u rekening houden met de contra-indicaties voor fysieke trainingen
 • kunt u, door gebruikmaking van een aantal testgegevens, een revalidatietrainingsschema ontwikkelen en uitvoeren binnen een eerstelijns praktijk, voor hartpatiënten in fase III
 • kunt u individuele programma’s bijstellen op basis van testen en hertesten
 • kunt u een spel-les organiseren, geven en op maat bijstellen aan groepen (ex)hartrevalidanten
 • kunt u tools inzetten waarmee u de patiënt kunt motiveren tot een actievere leefstijl en het onderhouden van een veranderd beweeggedrag
 • kunt u de hartrevalidant in fase III (postrevalidatie) begeleiding, advies en informatie geven op psychologisch terrein
 • weet u wanneer u de patiënt moet doorverwijzen naar andere behandeldisciplines

Docent

 • Rob Bertram

  Rob J.J. Bertram, fysiotherapeut, docent en sportinstructeur. Na de CIOS opleiding in Heerenveen studeerde Rob fysiotherapie aan de Hogeschool Groningen. Sinds 1994 is hij werkzaam in het Universitair Centrum Groningen, Centrum voor revalidatie Beatrixoord in Haren. Rob is binnen het revalidatiecentrum voornamelijk bezig met de revalidatie van hartpatiënten. In 2004 is hij gestart met het parttime lesgegeven bij de opleiding Fysiotherapie, Hanze Hogeschool Groningen. Sinds 2016 is hij weer fulltime werkzaam binnen het revalidatiecentrum in Haren. In 2005 heeft Rob meegeschreven aan de KNGF-richtlijn Hartrevalidatie. Rob is auteur van de CME-cursus hartrevalidatie I, II en III en cursusleider/ docent bij de cursus Beweegcoach van de Harteraad.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang