Geriatrische COPD Revalidatie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

COPD is een chronische -meestal progressieve- aandoening van de luchtwegen die gepaard gaat met hoge ziektelast, zorgkosten en mortaliteit. COPD is bovendien wereldwijd - en ook in Nederland - een groeiend probleem met stijgende morbiditeits- en mortaliteitscijfers, met name onder ouderen.

Exacerbaties, die gedefinieerd zijn als een acute toename van de respiratoire symptomen waarvoor behandeling en/of ziekenhuisopname geïndiceerd is, hebben belangrijke klinische gevolgen, waaronder een negatief effect op de kwaliteit van leven, de functionele status en de prognose van patiënten. In Nederland worden jaarlijks 30.000 mensen met COPD opgenomen in het ziekenhuis vanwege een exacerbatie. De helft daarvan betreft een heropname en 20% van deze patiënten wordt binnen datzelfde jaar zelfs drie of meer keer opgenomen. Vooral oudere patiënten met COPD leveren tijdens een ziekenhuisopname veel in aan conditie, spierkracht en functionaliteit. Binnen de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is een specifiek COPD-revalidatieprogramma ontwikkeld voor deze groep kwetsbare, vaak minder belastbare, oudere patiënten met (zeer) ernstig COPD: het zorgpad GRZ-COPD.

Het zorgpad GRZ-COPD richt zich op een brede, patiëntgeoriënteerde, interdisciplinaire aanpak en een goede samenwerking tussen patiënt en zorgverleners uit de hele keten: specialist ouderengeneeskundige, longarts, verpleegkundige en fysiotherapeut. U leert in deze cursus wat het traject inhoudt en hoe u daar als fysiotherapeut een actieve rol in speelt.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft u actuele kennis van de epidemiologie, etiologie, diagnostiek en ernststadia van COPD.
 • kunt u de gezondheidsstatus van uw patiënten met COPD beter bepalen.
 • weet u hoe u en het team een breed assessment kunnen inzetten, waarmee de specifieke problematiek van de patiënt met ernstig COPD volledig in kaart wordt gebracht.
 • zet u revalidatie en training in om de symptoomlast te verminderen en de zelfstandigheid van uw patiënt te vergroten.
 • heeft u inzicht in welke (fysiotherapeutische) interventies kunnen worden toegepast en kent u de parameters die daarbij van belang zijn.
 • weet u hoe binnen de GRZ een multidisciplinair COPD-zorgpad kan worden geïmplementeerd.
 • kunt u inspelen op de meest voorkomende succesfactoren en knelpunten bij het opzetten van een GRZ-COPD-programma.
 • geeft u uw rol als fysiotherapeut in een GRZ-COPD zorgpad actief vorm.

Docent

 • dr. Leonoor van Dam van Isselt

  Leonoor van Dam van Isselt (1970) werkt als specialist ouderengeneeskunde bij Pieter van Foreest in Delft en als associate professor bij het LUMC. In 2019 promoveerde Leonoor op het proefschrift ‘Geriatric Rehabilitation for patients with advanced COPD’ aan het LUMC. In haar promotieonderzoek onderzocht zij de haalbaarheid en effectiviteit van het zorgpad geriatrische COPD revalidatie. Momenteel doet Leonoor onderzoek naar de haalbaarheid, bruikbaarheid en effectiviteit van eHealth in de GR.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang