Fysiotherapie bij COPD: dé patiënt met COPD bestaat niet

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Chronic Obstructive Pulmonairy Disease (COPD) is een van de meest invaliderende aandoeningen wereldwijd. Ondanks optimale medicamenteuze behandeling ervaren veel patiënten met COPD kortademigheid of vermoeidheid, en zijn ze beperkt in hun fysiek functioneren of hebben ze beperkte kwaliteit van leven. Een fysiotherapeut kan dan het verschil maken met het geven van gerichte voorlichting, educatie en therapie gericht op drie aangrijpingspunten, volgens de state-of-the-art. Er is een groot scala aan evidentie dat fysiotherapie positieve effecten heeft op de klachten en de gevolgen van de aandoening. De fysiotherapeut met gespecialiseerde kennis over mensen met COPD neemt daarmee één van de belangrijkste plaatsen in binnen de longrevalidatie. Echter, binnen het fysiotherapeutisch methodisch handelen zijn er verschillende condities waarmee extra rekening moet worden gehouden, zoals longaanvallen en de aanwezigheid van comorbiditeit. Dé COPD-patiënt bestaat immers niet.

Hoe u patiënten kunt indelen in de zes verschillende patiëntprofielen volgens de nieuwste ‘KNGF-richtlijn COPD’ (2020) en optimaal invulling kunt geven aan het behandeltraject van een COPD-patiënt wordt in deze cursus verhelderd. Na een specifieke beschrijving van de respiratie, pathofysiologie en klinisch beeld van COPD, bespreekt Emmylou Beekman alle relevante onderdelen van het diagnostisch proces inclusief de klinimetrie die ingezet kan worden en hoe deze meetgegevens te interpreteren. Bij de beschrijving van de behandelmogelijkheden besteedt zij veel aandacht aan de juiste zorg, met oog voor de variërende behandelindicaties en bijpassende interventies. De passende inhoud van voorlichting en educatie zal worden aangegeven, aan de hand van casussen wordt aandacht besteed aan het vergroten of behouden van fysieke capaciteit en/of fysieke activiteit door middel van oefentherapie en gedragsmatige interventies, en wordt ingegaan op de optimalisatie van het functioneren van het adembewegingsapparaat. Ook de impact van systemische gevolgen, longaanvallen en comorbiditeiten op de patiënt en op het fysiotherapeutische behandeltraject komen daarbij aan bod. Dit alles uiteraard in afstemming met de patiënt en behandelend arts.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus kunt u:

 • de pathofysiologie en het klinische beeld bij COPD met systemische gevolgen, comorbiditeit en exacerbaties herkennen
 • de aangrijpingspunten voor fysiotherapie bij COPD met achterliggende relevantie duiden
 • de nieuwste inzichten over COPD inzetten in uw diagnostiek en behandeling
 • de verschillende handelingen en interventies in het diagnostisch en therapeutisch proces kennen, gekoppeld aan de zes patiëntprofielen
 • het diagnostisch en therapeutisch proces in theorie toepassen op casussen, inclusief bij drie COPD-subgroepen (longaanval, comorbiditeit, palliatie)

Docent

 • dr. Emmylou Beekman

  Emmylou Beekman studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht, met afstudeerrichting Bewegingswetenschappen en combineerde dit met een opleiding Fysiotherapie in Heerlen. Ze studeerde in 2007 cum laude af en vervolgde haar loopbaan met de Health Sciences Research Master met klinische epidemiologie als hoofdonderwerp (2009, cum laude). Naast haar werk als fysiotherapeut in een eerstelijnspraktijk heeft ze 27 januari 2017 haar promotieonderzoek naar de interacties tussen fysiotherapie, exacerbaties en comorbiditeit bij COPD succesvol afgerond. Momenteel werkt Emmylou als klinisch onderzoeker, als docent bij Zuyd Hogeschool en als fysiotherapeut in ParaMedisch Centrum Zuid. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang