De fysiotherapeutische behandeling bij de Ziekte van Parkinson

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Bij de fysiotherapeutische behandeling van mensen met de Ziekte van Parkinson staat het voorkomen, stabiliseren of verminderen van de problemen tijdens het bewegen centraal. Het fysiotherapeutisch onderzoek is erop gericht om de beperkingen en mogelijkheden in kaart te brengen, inclusief de hulpvraag van de patiënt. Samen met de patiënt wordt een behandelplan opgesteld aan de hand van SMART-doelen. Vervolgens is het uw taak als fysiotherapeut om de belangrijkste dagelijkse activiteiten van de patiënt te verbeteren. Middels het aanleren van strategieën, cues en andere tools kan de fysiotherapie een bijdrage leveren aan de verbetering van de ervaren kwaliteit van leven. Ook de omgeving van de patiënt kunt u hierbij coachen en adviseren. Verder zal de fysiotherapeut, indien nodig, middels een oefenprogramma insteken op de verbetering van kracht, conditie en balans. Er wordt tussentijds geëvalueerd. Door middel van meetinstrumenten kan worden getest hoe het staat met de voortgang en het behalen van de doelen. Dit wordt ook gecommuniceerd met andere behandelaars, waaronder de neuroloog en de Parkinsonverpleegkundige.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • Kunt u op gedegen wijze een onderzoek uitvoeren bij een patiënt met de Ziekte van Parkinson of een parkinsonisme volgens de nieuwe KNGF-richtlijn
 • Kunt u op gedegen wijze een SMART-behandelplan opstellen bij een patiënt met de Ziekte van Parkinson of een parkinsonisme volgens de nieuwe KNGF-richtlijn
 • Bent u bekend met de verschillende aandachtsgebieden 
 • Weet u welke klinimetrie er bestaat en kent u de afkappunten voor een diagnose
 • Kunt u uw patiënt gericht adviseren en informeren over de Ziekte van Parkinson en kunt u hem of haar eventueel doorverwijzen naar een andere specialist

Docent

 • dr. Danny Hommel

  Dr. Danny Hommel (1986) studeerde geneeskunde en wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aansluitend volgde hij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Hij promoveerde op de late-fase ziekte van Parkinson en parkinsonismen bij de afdeling Neurologie van het Radboudumc te Nijmegen. Vanaf 2014 is hij werkzaam voor het Kenniscentrum Parkinsonhuys van stichting Groenhuysen in Roosendaal. Hier wordt specialistische zorg en behandeling geboden voor mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonismen, onder ander geriatrische Parkinson revalidatie en langdurige verpleeghuiszorg. Hij participeerde in verschillende richtlijnwerkgroepen en klankbordgroepen, zoals de richtlijn Ziekte van Parkinson van de Federatie Medisch Specialisten, de Kwaliteitstandaard Atypisch Parkinsonismen van de VSOP en de richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson van IKNL.

 • Jeannet Bos

  Jeannet Bos (1969) is in 1991 afgestudeerd als fysiotherapeut aan HMN in Utrecht. Sinds 2006 is ze werkzaam bij Groenhuysen als Geriatrie fysiotherapeut (HMN Utrecht 1996). Ook is ze sinds 2011 aangesloten bij ParkinsonNet en werkzaam binnen Kenniscentrum Parkinsonhuys op afdeling geriatrische parkinson revalidatie, binnen de eerste lijn en de parkinson dagbehandeling.

  Het kenniscentrum Parkinsonhuys biedt bovenregionale en specialistische zorg aan mensen met de ziekte van Parkinson of Parkinsonismen en hun mantelzorgers. Die zorg is er voor iedereen, of zij nu thuis willen blijven wonen of in aanmerking komen voor revalidatie of een intramurale behandeling. Kenniscentrum Parkinsonhuys biedt hoogstaande zorg waar en wanneer die nodig is.

 • Nienke Elshout

  Nienke Elshout (1989) is in 2011 afgestudeerd als fysiotherapeute aan Avans Hogeschool in Breda. Vanaf 2011 werkzaam als fysiotherapeute en in 2016 betrokken geraakt bij het Kenniscentrum Parkinsonhuys van Stichting Groenhuysen in Roosendaal. Hier wordt specialistische zorg en behandeling geboden voor mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonismen, o.a. geriatrische parkinsonrevalidatie en langdurige verpleeghuiszorg. Ze is werkzaam binnen zowel de geriatrische parkinsonrevalidatie, de langdurige verpleeghuiszorg als in de 1e lijn.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang