Hoofdpijn bij kinderen in de manuele praktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt komt hoofdpijn bij kinderen veel voor. Na cariës komen spanningshoofdpijn en migraine het meeste voor bij kinderen boven de 12 jaar en volwassenen.

 

De geschatte prevalentie van hoofdpijn bij kinderen is 54,4% waarbij meisjes vaker zijn aangedaan dan jongens en waarbij de prevalentie hoger wordt bij het vorderen van de leeftijd. 14% van de jongens en 28% van de meisjes tussen de 10 en 17 jaar hebben wekelijks hoofdpijn. Kinderen met hoofdpijn zijn vaak beperkt in hun dagelijks leven. Er is vaak sprake van schoolverzuim en verminderde schoolprestaties, waarbij een multidisciplinaire benadering gewenst is.

 

De meeste kinderen met hoofdpijn worden behandeld door een arts en een hoofdpijnverpleegkundige en komen niet bij een manueel therapeut. Zo nodig wordt een (kinder)psycholoog en/of een (kinder)fysiotherapeut bij het zorgtraject betrokken. Fysiotherapeutische interventies richten zich over het algemeen op het verbeteren van het dagelijks functioneren en het verminderen van uitlokkende en onderhoudende factoren bij hoofdpijn. Deze uitlokkende en onderhoudende factoren kunnen goed op het vlak van de manueel therapeut liggen.

 

Belangrijk is dat de zorg die wordt verleend door de manueel therapeut aansluit bij de zorg die wordt geboden door arts, psycholoog en andere hulpverleners, zoals een kinderfysiotherapeut. Tegenstrijdige adviezen veroorzaken namelijk onzekerheid bij het kind en de ouders, en komt de effectiviteit van zorg niet ten goede. Ouders en soms ook de school van het kind dienen eveneens betrokken te worden in het onderzoek en de behandeling. Samenwerken en afstemmen is bij het behandelen van kinderen met hoofdpijn wenselijk.

 

In deze cursus worden twee wetenschappelijke (Engelse) artikelen aangeboden waar een vraag over wordt gesteld. De extra studiebelasting voor het lezen van deze artikelen is meegenomen in de toegekende punten voor deze cursus.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • Kunt u hoofdpijn bij kinderen classificeren; u kent de verschillen tussen kind en volwassenen
 • Kunt u adequaat een anamnese afnemen bij een kind met hoofdpijn en weet u welke vragenlijsten u daarbij kunt inzetten
 • Kunt u diagnostiek verrichten bij een kind met hoofdpijn
 • Kunt u bevindingen van het onderzoek omzetten in behandeldoelen, en zorg verlenen aan kinderen en hun ouders met hoofdpijn
 • Kunt u de nieuwste inzichten over kind en hoofdpijn vertalen naar de dagelijkse praktijk (EBP)
 • Kunt u samenwerken met andere zorgverleners binnen en buiten de fysiotherapie t.b.v. het kind met hoofdpijn

Docent

 • drs. Monique Bot

  Monique Bot (1978) is afgestudeerd als Fysiotherapeut - Gnatholoog aan de afdeling Tandheelkunde van het RadboudUMC, Nijmegen. Ze is ook afgestudeerd als Master Manueel Therapeut aan de Vrije Universiteit Brussel, Kinderfysiotherapeut aan de Hogeschool Rotterdam en Kinesitherapeut aan de Hanzehogeschool Groningen. Momenteel is zij PhD-student op het gebied van hoofdpijnklachten bij kinderen op het gebied van orofaciale pijn en disfunctie bij de afdeling Tandheelkunde van het RadboudUMC in samenwerking met de HAN.

  Monique Bot heeft werkervaring als gespecialiseerd fysiotherapeut binnen de eerste en tweede lijn in Nederland, België en Oostenrijk en maakt deel uit van enkele interdisciplinaire hoofdpijn- en orofaciale pijnteams. Ze werkt momenteel bij Dental Clinics en is hoofddocent orofaciale pijn en disfunctie aan de HAN en de Universiteit Gent. Ze geeft lezingen t.a.v. pediatrische chronische pijn en hoofdpijn bij verschillende hogescholen en scholingsaanbieders waaronder CME-online. Zij is geregistreerd lid van de Nederlandse Verenigingen voor Fysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Manuele Therapie en Orofaciale Fysiotherapie. Daarnaast was zij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie met verantwoordelijkheid voor het onderwijs (2005-2013)

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang