Bekkenfysiotherapie voor chronische bekkenpijn in relatie tot seksuele disfuncties bij volwassen vrouwen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

In deze cursus wordt de bekkenfysiotherapie bij chronische pijn in relatie met vrouwelijke seksuele disfuncties behandeld. Vanuit evidence-based medicine perspectief worden alle aspecten van het diagnosticeren en behandelen door de bekkenfysiotherapeut besproken en bediscussieerd. Dit met het oog op het feit dat binnen de bekkenfysiotherapie dit onderwerp nog relatief jong is en de bewijskracht mager maar met zeer veel potentieel. De anatomie en (patho-)fysiologie worden belicht met als doel de basis voor het paramedisch handelen te beschrijven en te interpreteren. Vervolgens worden de fysiotherapeutische diagnostiek, de behandeling en de nazorg beschreven. Hierbij wordt getracht om de cursist inzicht te geven of en in welke mate bekkenfysiotherapie in relatie tot andere relevante disciplines zinvol is en de identificatie van doelgroepen binnen deze gezondheidsproblemen te kaderen.

Let op: deze cursus bestaat uit twee delen.

In het tweede deel (dat later zal verschijnen) wordt vanuit evidence-based theorie gewerkt aan het klinisch redeneren en handelen. Aan de hand van video’s, beeldmateriaal, getuigenissen en referenties wordt een structurele en geprotocolleerde aanpak belicht. De complexiteit en moeilijkheidsgraad van de behandeling worden stap voor stap gedoceerd, waarna aan de hand van een aantal vragen de cursist getest wordt op de verkregen informatie en het leermateriaal.      

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • Kent u de anatomie en (patho-)fysiologie van chronische bekkenpijn en de relatie tussen de verschillende perifere en centrale structuren en mechanismen die hierbij een rol spelen, en kent u de associaties tussen (chronische) bekkenpijn en vrouwelijke seksuele disfuncties.
 • Begrijpt u wat de rol van de bekkenfysiotherapeut is in de diagnostiek en behandeling van deze gezondheidsproblemen en in relatie met andere (para-)medische zorgverleners.
 • Bent u bekend met de praktische vaardigheden van de verschillende onderdelen van de fysiotherapeutische diagnostiek en kunt u de verworven data in relatie met medische data analyseren en interpreteren, en weet u vervolgens hoe u deze conclusies kunt inzetten bij de eventuele behandeling en nazorg.
 • Bent u bekend met de klinisch praktische vaardigheden van de verschillende behandelmodaliteiten en kunt u klinisch redeneren in welke mate, hoe lang en in welke volgorde deze modaliteiten bij de patiënt kunnen worden ingezet, waarbij u rekening houdt met de waarde en het belang van thuisprogramma’s, adherentie en compliantie.
 • Kunt u de bewijskracht uit relevante literatuur en richtlijnen voor bekkenfysiotherapie en andere relevante disciplines bij deze gezondheidsproblemen inzetten, waardoor optimale sturing aan het behandelen en begeleiden van deze patiënten met oog voor de individuele omstandigheden en problematiek gefaciliteerd wordt.

Docent

 • dr. Bary Berghmans

  Dr. Bary Berghmans is medeoprichter van het Pelvic care Center Maastricht en senior onderzoeker van de afdeling Urologie van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+. Daarnaast is hij eigenaar van vier fysiotherapieklinieken, genaamd ICL Fysio (www.iclfysio.nl). Later opende hij ook een multidisciplinaire kliniek voor arbeid en gezondheid, genaamd ICL Arbeid (www.iclarbeid.nl). Namens het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) was Bary lid van verschillende richtlijn-commissies die verantwoordelijk waren voor de ontwikkeling van richtlijnen voor de conservatieve behandeling van urine- en fecale incontinentie. Hij is lid van de multidisciplinaire ICS- en IUGA-commissie voor de standaardisatie van terminologie van vrouwelijke bekkenbodemdisfuncties, en terminologie van conservatieve behandelingen voor bekkenbodem- en vrouwelijke anorectale disfuncties. Hij was voorzitter van de IUGA Special Interest Group Female Pelvic Floor Rehabilitation en is momenteel voorzitter van de EUGA Committee Pelvic Floor Rehabilitation, lid van het European Association of Urology Guideline-panel voor chronische bekkenpijn en lid van het FIGO urogynecology-panel. Last but not least is Bary erelid van de Pan Arab Continence Society en de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie. Aan de Katholieke Universiteit van Curitiba (PUCPR), bij de afdeling Gynaecologie in Parana, Brazilië, was Bary gasthoogleraar en is hij aangesteld als gasthoogleraar aan de Universiteit van Campinas bij de afdeling Chirurgie in Campinas, Sao Paulo, Brazilië. Hij is professor aan Faculdade Inspirar, Brazilië. Bary heeft over de hele wereld lezingen gegeven over bekkenbodemdisfuncties, en methodologische en epidemiologische onderwerpen. Hij wordt beschouwd als een vooraanstaande referentie op het gebied van bekkenfysiotherapie. Het doceren van Evidence Based Medicine met betrekking tot bekken(bodem)- en blaas(dis)functies, gezondheidsproblemen van urologische, urogynaecologische, colorectale en seksuologische oorsprong is zijn handelsmerk en passie.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor fysiotherapeuten.
 • Ruim 85 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang