Voedingssondes en sondevoeding

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Sondevoeding krijgt weinig aandacht in de artsenopleiding. Het inbrengen van sondes en toedienen van sondevoeding wordt in de praktijk meestal aan verpleegkundigen en verzorgenden overgelaten. Diëtisten adviseren over het soort voeding, over de hoeveelheid voeding en over de wijze van toediening. Sondevoeding is echter een medische behandeling. Een behandeling die veel complicaties en ethische dilemma’s kent. Daarom moeten artsen goed op de hoogte zijn van alle ins en outs van sondevoeding. Helaas wordt er naar sondes en sondevoeding weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Aanbevelingen hoe te handelen komen daarom vooral voort uit ‘best practices’. Het stoppen van eenmaal ingezette sondevoeding als deze geen zinnig doel meer heeft, is weer een verhaal apart en levert veel emoties op bij de familieleden/mantelzorgers. Zeker in een land waar mensen van verschillende culturele achtergrond met elkaar samenleven. Deze cursus gaat over de verschillende technieken van enterale (sonde-)voeding, over de indicaties, over de complicaties die kunnen optreden en ook over de ethische dilemma’s, die zeker in het verpleeghuis veelvuldig aan de orde zijn.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de verschillende typen neusmaagsondes beschrijven
 • kunt u een neusmaagsonde inbrengen en uitleggen hoe u controleert of een sonde juist geplaatst is
 • kunt u de complicaties opsommen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van een neusmaagsonde
 • kunt u verschillende typen PEG-sondes beschrijven
 • kunt u vertellen welke PEG-sondes u zelf kunt vervangen en verwijderen
 • kunt u omgaan met de meest voorkomende problemen (lekkage, infectie, verstopping) bij het gebruik van een sonde
 • kunt u een basale verhandeling houden over sondevoeding
 • kunt u de ethische dillema’s omschrijven die zich kunnen voordoen bij sondevoeding
 • kunt u uitleggen waar u op moet letten in de besluitvorming rond het starten en stoppen van sondevoeding

Docent

 • drs. Hein Reedijk

  Hein Reedijk (1960) studeerde geneeskunde aan de UvA en volgde de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan de VU te Amsterdam. Na vier jaar op diverse plaatsen te hebben gewerkt als arts-assistent (respectievelijk psychiatrie, interne geneeskunde en neurologie) is hij sinds 1991 als specialist ouderengeneeskunde werkzaam bij Cordaan in Amsterdam. Naast zijn werk als specialist ouderengeneeskunde was hij van 1992 tot 2002 docent bij de stichting Na- en Bijscholing te Amsterdam. Sinds 2003 is hij stagebegeleider (opleider) van huisartsen in opleiding, en van 2006 tot 2014 was hij ook opleider voor specialisten ouderengeneeskunde. Sinds 2011 is hij docent bij Gerion voor de opleiding tot casemanager dementie en (sinds 2014) ook voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Tevens is hij lid van het NAH-consulententeam Amsterdam (SIGRA).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang