Antitrombotica: verdieping en klinische toepassingen

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Welkom bij de cursus ‘Antitrombotica: verdieping en klinische toepassing’. In het eerste deel werd de basis besproken om antitrombotica goed te kunnen begrijpen, met specifiek aandacht voor de hemostase en verschillende antitrombotica in de eerste lijn.

In dit tweede deel van de cursus zullen veelvoorkomende aandoeningen in de eerste en de tweede lijn uitgebreid worden besproken. Deze groep van aandoeningen ligt aan de basis van de overgrote meerderheid van indicaties voor antitrombotica. In dit kader zal ook worden ingegaan op het verband tussen de aandoeningen en het belang van dergelijke indicaties. Verder komt de zin en de onzin van een aantal veelvoorkomende combinatiebehandelingen aan bod.

De theorie wordt wederom geïllustreerd aan de hand van casuïstiek.

Preview

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze cursus:

 • bent u globaal bekend met de belangrijkste indicaties voor de verschillende antitrombotica
 • weet u wat de consequenties zijn van een diepe veneuze trombose en/of een longembolie voor het individuele antitromboticabeleid van een patiënt
 • weet u wat te consequenties zijn van het lijden aan atriumfibrilleren voor het individuele antitromboticabeleid van een patiënt
 • weet u wat de consequenties zijn van het doormaken van een ischemisch cerebrovasculair accident of myocardinfarct voor het individuele antitromboticabeleid van een patiënt
 • kunt u beredeneren in welke gevallen anticoagulantia nodig zijn, en in welke gevallen trombocytenaggregatieremmers
 • kent u de zin en onzin van enkele veel voorkomende combinatietherapieën
 • kunt u met betrekking tot deze patiëntengroep effectief samenwerken met andere hulpverleners in de eerste lijn

Docent

 • dr. Melvin Lafeber MD MSc

  Melvin Lafeber is epidemioloog en internist - vasculair geneeskundige / - klinische farmacoloog in het Erasmus MC. Hij is in 2013 gepromoveerd op het onderwerp ‘de Polypill in de Preventie van Hart- en Vaatziekten’ aan de Universiteit van Utrecht. Daarnaast is hij parttime werkzaam als programmamanager voor Medicijnscan bij BENU Apotheken Nederland en is hij zeer betrokken bij post-academisch onderwijs voor apothekers bij BENU Apotheken en PAOFarmacie voor o.a. BIG-6-farmacotherapiecyclus.

 • Chiel Ebbelaar MSc

  C.F. (Chiel) Ebbelaar is apotheker en docent aan de Universiteit Utrecht voor de afdeling Farmaco-epidemiologie & Klinische Farmacologie van het departement Farmaceutische Wetenschappen.

  Hij houdt zich voornamelijk bezig met onderwijs op het gebied van medicatiereview. Daarnaast studeert hij momenteel SUMMA, de verkorte geneeskunde-opleiding in combinatie met klinisch onderzoek. Hij combineert dit met het geven van post-academisch onderwijs, onder andere voor PAOFarmacie, waar hij program director is van de BIG-6-farmacotherapiecyclus.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor specialisten ouderengeneeskunde.
 • Ruim 55 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang