Cursusinformatie

Vallen en valpreventie

Informatie: 

Vallen komt bij ouderen vaak voor, met de hoogste valfrequentie onder verpleeghuisbewoners. Vallen wordt gezien als een geriatrisch syndroom, omdat de etiologie doorgaans multifactorieel bepaald is. Vallen leidt tot een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit. In deze cursus wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan het voorkomen van vallen, de definitie van vallen en de mogelijke gevolgen van vallen. Er wordt ruim aandacht besteed aan het herkennen van de risicofactoren van vallen en wat de invloed van de omgeving hierbij kan zijn. Voor de preventie van valincidenten is het belangrijk een multidisciplinair behandelplan op te stellen. De specialist ouderengeneeskunde speelt een belangrijke rol in het analyseren van het probleem vallen en het opstellen van het individuele behandelplan.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

1 december 2019
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u omschrijven hoe omvangrijk het probleem vallen is
  • kunt u de belangrijkste gevolgen van vallen opsommen
  • kunt u benoemen welke risicofactoren een rol spelen bij het vallen van verpleeghuisbewoners
  • kunt u een (multidisciplinair) behandelplan opstellen voor het probleem vallen
  • kunt u onderscheid maken tussen primaire, secundaire en tertiaire valpreventie
  • weet u welke methoden van valpreventie u kunt toepassen
Auteur: 

dr. Y. Schoon

Dr. Yvonne Schoon (1969) studeerde Geneeskunde in Maastricht. In 1994 behaalde ze haar artsexamen. In 1998 startte ze met de opleiding tot klinisch geriater en werkte als klinisch geriater van 2002 tot 2004 in het Elkerliek ziekenhuis te Helmond. Vanaf 2004 werkt ze als staflid op de afdeling geriatrie in het Radboudumc te Nijmegen. Sinds 2008 is ze voorzitter van het Regionaal Valpreventie Netwerk Nijmegen. In 2013 promoveerde ze bij de afdeling Geriatrie van het UMC St. Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Donders Centre for Neuroscience op aspecten rondom valproblematiek bij ouderen. Naast de expertise rondom vallen en valpreventie houdt zij zich voornamelijk bezig met de kwaliteit van de patiëntenzorg en zorginnovatie.

 

 

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00