Chronische slapeloosheid – alternatieven voor medicatie

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor verpleegkundig specialisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Deze cursus behandelt diagnostiek en niet-medicamenteuze behandeling van langdurige slapeloosheid. Slapeloosheid of insomnie is gedefinieerd als een subjectieve klacht over het inslapen, doorslapen of ontwaken die leidt tot problemen in het functioneren en welbevinden overdag. De International Classification of Sleep Disorders spreekt van chronische insomnie als deze klachten minimaal drie dagen per week bestaan gedurende minimaal drie maanden. Volgens deze criteria kampt in Nederland 8% van de volwassenen met chronische insomnie. De NHG-Standaard onderscheidt kortdurende (korter dan drie weken) en langer durende slapeloosheid. Onbehandelde slapeloosheid is een risicofactor voor het ontwikkelen van psychische stoornissen, met name depressie en angststoornis. Het is dus belangrijk om het te behandelen. Bij langer durende slapeloosheid raakt de oorspronkelijke oorzaak op de achtergrond en zijn meerdere factoren verantwoordelijk voor het in stand houden van de klacht.

Een chronische slapeloze belandt al snel in een vicieuze cirkel van slapeloosheid. De behandeling is er dan ook op gericht om deze vicieuze cirkel te doorbreken. De huisarts kan een grote rol spelen bij het voorkomen van afhankelijkheid van slaapmedicatie en het doorbreken van de vicieuze cirkel van slapeloosheid door het geven van goede informatie en adviezen.

Deze cursus bestaat uit twee modules en een eindtoets.

Let op: de cursus is ingestoken voor huisartsen maar wordt nu ook aangeboden voor verpleegkundig specialisten, omdat de content van toegevoegde waarde kan zijn voor uw dagelijkse praktijk.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus: 

 • kunt u een slaapanamnese afnemen
 • bent u zich bewust van de niet-medicamenteuze behandeling van chronische slapeloosheid
 • beent u in staat eenvoudige niet-medicamenteuze interventies toe te passen
 • bent u in staat gebruik te maken van de slaap-waakkalender bij de diagnostiek en behandeling van chronische slapeloosheid
 • kunt u gericht doorverwijzen naar een slaapcentrum

Docent

 • dr. H.M.J.C. Verbeek

  Ingrid Verbeek is slaaptherapeut-somnoloog. Ze promoveerde in 2004 bij Medische Psychologie in Groningen op de niet-medicamenteuze behandeling van insomnie. Ze werkt sinds 1991 op het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe en heeft bijna 30 jaar klinische ervaring. Sinds 2014 is zij somnoloog. Naast haar klinisch werk geeft ze veel nascholingen aan collega’s in de eerste en tweede lijn. Ze heeft diverse boeken en boekhoofdstukken geschreven over diagnostiek en behandeling van chronische insomnie. Haar missie is zoveel mogelijk patiënten toegang te laten krijgen tot de evidence based behandeling van eerste keus bij langdurige slaapproblemen, kortdurende cognitieve gedragstherapie bij insomnia (CGT-I). 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor verpleegkundig specialisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten