Oogklachten in de praktijk - diagnostiek en behandeling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor verpleegkundig specialisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

21974690_xl_1.jpg

Oogklachten zijn frequent voorkomende klachten. Het is belangrijk het onderscheid te kennen tussen onschuldige, self-limiting aandoeningen en ernstige oogaandoeningen. In deze cursus komen verschillende verschijningsvormen van oogklachten en hun epidemiologie en etiologie aan de orde. Dit betreft de epidemiologie voor de hele populatie, dus voor de patiënten van de specialist ouderengeneeskunde zal die anders zijn. U zal bijvoorbeeld minder vaak een trauma, corpus alienum of een lasoog diagnosticeren. U leert een oog te beoordelen aan de hand van het diagnostisch algoritme uit de NHG-Standaard Het rode oog en oogtrauma (2017). Daarnaast worden de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling besproken en leert u de inschatting te maken tussen onschuldige en ernstige oogaandoeningen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u uw anamnese en oogonderzoek uitvoeren volgens het diagnostisch algoritme in de NHG-Standaard ‘het rode oog en oogtrauma’
 • weet u welke niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandelopties er zijn voor verschillende vormen van het rode oog
 • weet u hoe te handelen bij het verwijderen van corpus alienum en roestring
 • kunt u de alarmsymptomen benoemen die verwijzing op korte termijn behoeven
 • kunt u adequaat verwijzen naar een oogarts, contactlensspecialist of dermatoloog

Docent

 • drs. A.M. van Atten

  Marieke van Atten is waarnemend huisarts in Amsterdam en omstreken. Ze heeft veel gewerkt in achterstandswijken. Voor haar opleiding tot huisarts heeft ze gewerkt in asielzoekerscentra, als ANIOS interne geneeskunde, kindergeneeskunde en cardiologie en in een instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ze schrijft al vele jaren cursussen voor CME-Online vanuit een brede interesse in alle huisartsgerelateerde onderwerpen.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor verpleegkundig specialisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten