Geneesmiddelen in de mondzorgpraktijk

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygienisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten

Veel patiënten in onze steeds ouder wordende bevolking gebruiken chronisch geneesmiddelen. Een aantal daarvan kan bij de mondzorg problemen veroorzaken indien de mondhygiënist zich er niet van bewust is dat haar patiënt deze geneesmiddelen gebruikt. Het betreft geneesmiddelen die worden gebruikt voor de primaire of secundaire preventie van onder meer hart- en vaatziekten en osteoporose. De mondhygiënist schrijft weliswaar zelf geen geneesmiddelen voor maar is wel gerechtigd om lokale anesthetica toe te passen. Daarnaast is het zeker mogelijk dat de mondhygiënist afwijkingen ziet die mogelijk verband houden met het gebruik van bepaalde geneesmiddelen. Het is in dat geval nuttig indien de mondhygiënist gericht naar het gebruik van die geneesmiddelen kan vragen.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze cursus:

 • kent u de farmacologie en de praktische toepassing van lokale anesthetica die in de mondzorg worden gebruikt
 • kent u de problemen die de toepassing van lokale anesthetica kan veroorzaken
 • weet u welke geneesmiddelen die patiënten reeds gebruiken, complicaties kunnen veroorzaken bij de toepassing van lokale anesthetica
 • weet u welke geneesmiddelen die patiënten reeds gebruiken, problemen kunnen veroorzaken in de mondzorg

Docent

 • prof. (em.) dr. J.M.A. Sitsen

  Prof. dr. J.M.A. (Ad) Sitsen is in 1970 afgestudeerd in de farmacie aan de Universiteit Utrecht. In 1972 promoveerde hij op een farmacochemisch onderwerp. Hij studeerde geneeskunde, ook aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, diploma in 1980 behaald.
  Tot begin 2004 was hij bij NV Organon verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stoffen, in het bijzonder antidepressiva. Van 1989 tot 2006 was hij tevens deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van een aantal Nederlandse en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was lid van de Gezondheidsraad alsmede van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad en publiceerde artikelen, rapporten en boeken op het gebied van klinische farmacologie en farmacotherapie. Hij is tegenwoordig adviseur van enkele farmaceutische bedrijven en betrokken bij nascholingscursussen.

  Disclosure: 
  Geen belangenconflict gemeld.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygienisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Keuze uit meerdere pakketten