Behandeling van angstige patiënten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Angst voor tandheelkundige behandeling komt veel voor. Voor 5% tot 10% van de volwassen Nederlanders is het probleem zelfs zo groot, dat zij langdurig tandheelkundige zorg vermijden. Soms wel decennia lang. 

Als professional heeft u waarschijnlijk dagelijks te maken met deze problematiek. Wanneer uw patiënt de aanstaande behandeling vreest heeft dit gevolgen voor het verloop van de behandeling en hoe zowel de patiënt als het behandelend team dit ervaren. Hoe zorgt u ervoor dat deze problematiek het succes van uw behandeling niet in gevaar brengt? En nog belangrijker: hoe kunt u uw patiënt niet alleen tandheelkundig, maar ook als angstpatiënt zo goed mogelijk helpen?

In deze cursus leert u allereerst angstproblematiek beter te doorgronden. Hoe dringt u door tot de essentie en wat zijn mogelijke valkuilen? Vervolgens komt een aantal manieren om angst te verminderen aan bod. Als laatste wordt stil gestaan bij de mogelijkheden binnen de 2e lijn.

Preview

Leerdoelen

 • Het verwerven van kennis over angst voor tandheelkundige behandeling en het verwerven van vaardigheden om hier optimaal mee om te kunnen gaan
 • Kennis over terminologie, prevalentie, gradaties binnen de populatie en inzicht in de verschillende verschijningsvormen van angst bij tandheelkundige behandeling
 • Toepassen van eenvoudige diagnostische middelen om angst kwalitatief en kwantitatief mee te kunnen duiden
 • Het kunnen afnemen van een (beperkte) mondelinge angstanamnese
 • Eenvoudige interventies kunnen toepassen, gericht op voorspelbaarheid en beheersbaarheid en communicatieve technieken optimaal kunnen inzetten
 • Complexere interventies tot op zekere hoogte kunnen doorgronden
 • Herkennen wanneer verwijzing aan de orde is en de mogelijkheden voor verwijzing kennen

Docent

 • drs. Leonard Wetzels

  Leonard Wetzels studeerde in 2002 af als tandarts aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2010 rondde hij de differentiatieopleiding “tandarts-angstbegeleiding” aan ACTA af. Hij is werkzaam bij Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Elver en CBT Rosmalen. Daarnaast was hij tot 2021 voorzitter van de VMBZ, de Vereniging Mondzorg voor Bijzondere Zorggroepen (voorheen VBTGG).

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang