Lokale anesthesie - basis

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Het toedienen van lokale anesthesie is een van de meest voorkomende handelingen in de tandheelkunde. Hoewel de kans op bijwerkingen zeer gering is, kan het voor de patiënt een nare ervaring zijn. De belasting voor de patiënt is echter sterk te reduceren als de lokale anesthesie op een competente manier en met vertrouwen wordt toegediend.

De Wet BIG vormt het juridische kader voor het toedienen van lokale anesthesie door tandartsen en mondhygiënisten. Zowel de tandarts als de mondhygiënist behoren hiermee tot de doelgroep van de cursussen Lokale anesthesie – basis en praktijk.

In deze cursus gaan we in op de werkingsmechanismen en samenstelling van lokale anesthetica, de sterkte van het analgetisch effect, inwerkingstijd en werkingsduur, de farmacokinetiek, contra-indicaties, bijwerkingen en allergische reacties.

In Lokale anesthesie – praktijk gaan we verder in op functionele anatomie en de uitvoering van de lokale anesthesie.

De twee cursussen samen bieden een stevige kennisbasis voor het handelen van de cursist. Zij beogen de cursist voldoende bagage mee te geven om het toedienen van lokale anesthesie tot een minder vervelende aangelegenheid voor de patiënt te maken.

Update 2022: In de vernieuwde versie van deze cursus zijn de hoofdzaken m.b.t. anesthesie verder verduidelijkt in een samenvattingsvideo.

Preview

Leerdoelen

De cursist:

 • is op de hoogte van werkingsmechanisme, samenstelling, effectiviteit en farmacodynamiek van lokale anesthetica
 • is bekend met contra-indicaties, bijwerkingen en allergische reacties
 • heeft kennis van de instrumenten waarmee lokale anesthesie wordt toegediend, van de relevante anatomie en van de verschillende technieken
 • is bekend met de complicaties van lokale anesthesie

Docent

 • prof. (em.) dr. Ruud Bos

  (Em.) prof. dr. R.R.M. (Ruud) Bos (1951) is als hoogleraar maxillofaciale traumatologie verbonden aan de afdeling Kaakchirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

  Hij studeerde af als tandarts in april 1978 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. 

  Van 1978 tot 1982 werd hij, ook te Groningen, opgeleid tot kaakchirurg.

  In 1989 verdedigde hij succesvol zijn proefschrift getiteld "Poly(L-lactide) osteosynthesis; development of bioresorbable bone-plates and screws" aan de Rijksuniversiteit te Groningen. 

  Binnen de patiëntenzorg lag zijn werkterrein voornamelijk op het gebied van het algemene spreekuur polikliniek, dentoalveolaire chirurgie en craniofaciale traumatologie.

  Sinds de start van de opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Groningen in 1995 verzorgt hij het onderwijs en de nascholing in de lokale anesthesie. 

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang