Rechten en regels rondom arbeidsovereenkomsten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

U wilt een goede (arbeidsrechtelijke)relatie behouden met uw personeel. Er zijn verschillende regelingen waar u als tandarts mee te maken heeft, waarmee u die relatie in stand kunt houden. Allereerst is er het Burgerlijk wetboek, waarin de wettelijke regels van het arbeidsrecht zijn vastgelegd. Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de WAB) in werking getreden en is het arbeidsrecht op een aantal punten gewijzigd. Deze veranderingen komen in deze cursus aan bod. Daarnaast is de KNMT-arbeidsvoorwaardenregeling van belang en biedt de KNMT sinds kort een Handboek Arbeidsvoorwaarden aan. Het is de vrije keuze van de werkgever om aansluiting te zoeken bij deze arbeidsvoorwaardenregeling of het Handboek, de werkgever is daar dus niet toe verplicht. Voor zowel u als uw medewerkers staat een goede communicatie voorop. Door voor beide partijen de rechten en regels zo inzichtelijk mogelijk te maken voorkom je verwarring, discussies en wellicht een juridische procedure.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u vertrouwd met de wettelijke regels en de arbeidsvoorwaardenregelingen die de arbeidsverhouding met uw medewerkers (kunnen) regelen.
 • kunt u indien relevant een tijdelijk contract afsluiten met oog op de ketenregeling en de regeling rondom de aanzegverplichting.
 • kunt u de verschillende vormen van flexibele arbeid onderscheiden en de bijbehorende regels en voor- en nadelen benoemen
 • kunt u de regels en eisen van proeftijdbedingen en concurrentie- en relatiebedingen in acht houden
 • bent u bekend met de discriminatieverboden en de valkuilen die deze met zich kunnen meebrengen
 • bent u op de hoogte van de studiekostenbedingen, alle vakantie- en verlofsoorten en het ontslagstelsel
 • weet u hoe u om moet gaan met een arbeidsongeschikte of disfunctionerende  werknemer en weet u wat van u wordt verwacht indien u wenst te komen tot een eenzijdig ontslag van een dergelijke werknemer

Docent

 • Eva van Bavel

  Eva van Bavel is werkzaam bij VvAA Rechtsbijstand als jurist arbeidsrecht. Vanuit deze functie adviseert zij zowel werkgevers als werknemers in de zorg over allerlei arbeidsrechtelijke kwesties en staat zij hen bij in uiteenlopende geschillen die in arbeidsrelaties kunnen ontstaan.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang