Bruxisme, een cursus om in vast te bijten

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Bruxisme, ook wel kaakklemmen en tandenknarsen genoemd, is een veelvoorkomend fenomeen. Het kan verschillende klachten veroorzaken in zowel het gebit als in het houdings- en bewegingsapparaat (waaronder nek- en hoofdpijnklachten). Vaak zijn fysiotherapeuten betrokken bij de behandeling, maar ook u als mondzorgspecialist heeft een belangrijke rol*. Met een gedegen kennis van de etiologie en behandelmogelijkheden kunt u bruxisme signaleren, de patiënt adviseren en eventueel behandelen of verwijzen.

 

In deze cursus behandeld S. Gouw de oorzaken, diagnostiek en behandeling van bruxisme. Ook gaat ze in op de relatie tussen bruxisme en TMD. Tenslotte komen een aantal bruxisme casussen aan bod die u in uw praktijk zou kunnen tegenkomen.

 

*Deze cursus is ingeleend uit het CME-fysiotherapiepakket en is dus opgezet vanuit een fysiotherapeutisch perspectief. In samenwerking met de docent zijn enkele aanpassingen gedaan om de cursus voor u nog relevanter te maken.

Preview

Leerdoelen

Na afloop­ van deze cursus:


 • Heeft u inzicht in welke symptomen en klachtenbeelden gerelateerd kunnen zijn aan bruxisme.
 • Kunt u de mogelijke risicofactoren voor bruxisme benoemen.
 • Kent u de diagnostische mogelijkheden bij bruxisme.
 • Kent u de therapeutische mogelijkheden bij bruxisme.
 • Weet u met welke andere zorgverleners u kunt samenwerken voor bruxisme-gerelateerde klachten.

Docent

 • dr. Simone Gouw

  dr. Simone Gouw is werkzaam als orofaciaal en psychosomatisch fysiotherapeut aan het Academie Instituut in Utrecht. Daarnaast werkt zij als fysiotherapeut-gnatholoog en wetenschappelijk docent op de afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc in Nijmegen. In 2019 is zij gepromoveerd op haar proefschrift ‘Bruxism and physical therapy – a physiological perspective’. Zij verzorgt tevens gastonderwijs op verschillende hogescholen, na- en bijscholingen voor verschillende scholingsorganisaties en is één van de schrijvers van het herziene beroepsprofiel en de portfoliotoetsing van de orofaciaal fysiotherapeut.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang