Gezondheidsrecht - Toestemming voor de behandeling

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Onbeperkt toegang
 • Op ieder device

Lunch and learn is een nieuw concept van CME-Online. In een half uur wordt u op de hoogte gebracht van de belangrijkste zaken over een deelgebied van de tandheelkunde. In deze lunch and learn staat het gezondheidsrecht centraal, specifiek gericht op toestemming voor de behandeling.

In deze korte cursus wordt, ter voorkoming van klachten, uitgelegd welke toestemmingsregels er zijn met betrekking tot minderjarige en meerderjarige wilsonbekwame patiënten en wat daarover in het dossier moet worden genoteerd.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus weet u:


 • van wie u toestemming moet krijgen voor een behandeling in geval van minderjarige en wilsonbekwame meerderjarige patiënten, zowel in het kader van de WGBO als in het kader van de Wzd
 • wat in dit verband genoteerd moet noteren in het dossier

Docent

 • mr. drs. Shirin Slabbers

  Shirin Slabbers heeft Beleid en Management Gezondheidszorg gestudeerd en vervolgens Rechten. Zij is werkzaam geweest in de advocatuur, als docent gezondheidsrecht en heeft een eigen kantoor gehad. Thans is zij werkzaam bij VvAA. Zij doet zowel verzekerde zaken (onder een rechtsbijstandsverzekering) als zaken op betaalde basis. Shirin staat beroepsbeoefenaren bij bij allerlei geschillen, zoals tuchtzaken, maatschapsgeschillen en IGJ-trajecten. Ook is zij voorzitter geweest van een aantal klachtencommissies. Zij geeft regelmatig lezingen over gezondheidsrechtelijke onderwerpen en publiceert daar ook over.

Stap nu in

Deze cursus is onderdeel van het abonnement voor mondhygiënisten.
 • Ruim 40 cursussen
 • Ruim aanbod
 • Onbeperkt toegang